Borren bood de jubilerende koffiegigant diverse cadeaus aan, waaronder zo’n 14.000 kaarten van Nederlandse consumenten die met Novib vinden dat Douwe Egberts meer moet doen om de beroerde situatie waarin zo’n 25 miljoen kleine boeren verkeren door de historisch lage koffieprijzen te verbeteren. Ook werd een open brief met dezelfde wensen aangeboden, die door 67 organisaties is ondertekend, variërend van CNV en FNV tot D66 en PvdA, Greenpeace en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Tijdens een hierop volgend gesprek erkende directeur Joost Manassen van Douwe Egberts het effect van de actie van Oxfam International. -Novib moet ons bij de les houden”, aldus Manassen.

De DE-directeur wees erop dat het bedrijf inmiddels een gedragscode heeft ontwikkeld en daarover in gesprek is met zijn inkopers wereldwijd. Die gedragscode bevat richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, wetgeving en milieu. Ook heeft DE inmiddels vier projecten opgezet om koffieboeren te helpen bij het verbeteren van de koffieteelt en verwerking. Het bedrijf wil het aantal projecten uitbreiden. Ook blijft DE ernaar streven om tenminste tien procent van zijn koffiebonen direct te kopen van coöperaties van kleine boeren.

Oneens blijven Novib en DE het over de wenselijkheid om koffieboeren een fair trade-prijs te betalen en om, samen met andere partijen zoals koffiebranders, overheden, instellingen als IMF en Wereldbank maatregelen af te spreken voor een sociaal verantwoorde sanering van de koffiemarkt door het uit de markt nemen van structurele overschotten en quota voor kwantiteit van de koffieteelt.

DE heeft toegezegd te willen blijven deelnemen aan een open dialoog over duurzame koffieteelt Volgens Sylvia Borren van Novib zet DE weliswaar enkele stapjes op de goede weg, maar is het nog altijd onvoldoende en heeft het bedrijf onvoldoende gevoel voor de urgentie van de problemen waarin de miljoenen koffieboeren verkeren. Ze wees er verder op dat er geen onafhankelijke controle is op de maatregelen die DE zegt te hebben genomen en mogelijk nog in petto heeft.