Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) nodigen ondernemers die uitblinken in MVO-verslaglegging uit om vóór 31 juli een vrijwillige nominatie in te dienen voor de Kristalprijs 2022.

We zijn dit jaar specifiek op zoek naar ondernemers die in hun verslaglegging vermelden hoe de organisatie omgaat met gezondheid, veiligheid, privacy en/of discriminatie. Onderwerpen die vallen onder hét thema van de Kristalprijs 2022: mensenrechten. Tijdens het Kristalevent op 29 november a.s. kiest een driekoppige jury de winnaar van deze prijs. Dit event – inclusief interactieve workshops en netwerkborrel – wordt georganiseerd voor de hoogst-scorende genomineerde bedrijven.

De genomineerde organisatie met de meest inspirerende, transparante maatschappelijke verslaglegging op het thema mensenrechten wint tijdens het event uiteindelijk de Kristalprijs 2022!

Aanmelden kan hier!

Meer informatie