Nieuws MVO verslaggeving

Duurzaamheidsverslag.nl

Hét loket voor duurzaamheidsjaarverslagen

‘De jaarrekeningcontrole en de controle van het duurzaamheidsverslag moeten elkaar versterken’

Gepubliceerd op 23-07-2024
De nieuwe Europese richtsnoeren voor de accountantscontrole van het duurzaamheidsverslag moeten een adequate consistentie met de jaarrekeningcontrole verankeren, en vice versa. Deze consistentie is ook beter gewaarborgd wanneer beide activiteiten in één controleopdracht worden aanbesteed. De voorgestelde richtsnoeren van het >>> lees meer

NBA reageert op concept richtlijnen voor limited assurance bij CSRD-informatie

Gepubliceerd op 20-07-2024
De NBA heeft gereageerd op de consultatie van de Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB) op door hen opgestelde richtlijnen voor assurance met beperkte mate van zekerheid over duurzaamheidsverslaggeving in overeenstemming met CSRD. De CEAOB heeft deze richtlijnen opgesteld >>> lees meer

RJ en SER publiceren herzien document met vragen en antwoorden over toepassing CSRD

Gepubliceerd op 11-07-2024
Zowel de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) als de Sociaal-Economische Raad (SER) krijgen veel vragen binnen van ondernemingen en organisaties die zich voorbereiden op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarom houden zij een online document bij, waarin zij trachten >>> lees meer

AFM presenteert tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD

Gepubliceerd op 04-07-2024
De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze geeft gebruikers van jaarverslagen inzicht in de impact, kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid en kan input bieden voor de strategische koers >>> lees meer

75 inspirerende oplossingen van ‘early adaptors’ CSRD verslagen

Gepubliceerd op 02-07-2024
Nu bedrijven zich voorbereiden op verplichte rapportage volgens de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving (de CSRD), deelt We Mean Business Coalition (WMBC) 75 interessante voorbeelden van pioniers die zich al aan de normen houden om anderen te helpen navigeren door het >>> lees meer

Eumedion houdt bezwaren tegen wijze van CSRD-implementatie in Nederlandse regelgeving

Gepubliceerd op 28-06-2024
De wijze waarop de richtlijn duurzaamheidsrapportering (‘CSRD’) in de Nederlandse wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd is verwarrend en kan tot ongelijkheid leiden. Dit schrijft Eumedion in haar naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurde commentaar (28 juni 2024) op het >>> lees meer

Inschrijving Nederlandse CSRD Awards en CSRD DAY geopend

Gepubliceerd op 27-06-2024
Op 12 november 2024 wordt de eerste editie van een nieuw jaarlijks duurzaamheidscongres georganiseerd: CSRD DAY. Tijdens CSRD DAY worden de Nederlandse CSRD Awards uitgereikt. CSRD DAY is een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en SWP (fardau >>> lees meer

Grote ondernemingen moeten uitgebreider rapporteren over duurzaamheid

Gepubliceerd op 08-06-2024
Ondernemingen moeten straks uitgebreider rapporteren in het jaarlijkse bestuursverslag over hun inzet om duurzaamheid te bevorderen. Enkel grote ondernemingen zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars zullen aan de rapportageverplichting moeten voldoen. Accountants zullen de duurzaamheidsrapporteringen beoordelen en >>> lees meer

Boek ‘Duurzaamheidsverslaggeving’ is nu verkrijgbaar

Gepubliceerd op 06-06-2024
Auteurs Ferdy van Beest en Ruud Vergoossen behandelen alle belangrijke thema’s in hun boek ‘Duurzaamheidsverslaggeving’.  Beiden auteurs zijn verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Waar gaat ‘duurzaamheidsverslaggeving’ over? Het boek geeft aandacht aan de meest relevante onderwerpen op het gebied >>> lees meer

Lancering Nederlandse CSRD Awards en CSRD DAY

Gepubliceerd op 16-05-2024
Op 12 november 2024 wordt de eerste editie van een nieuw jaarlijks duurzaamheidscongres georganiseerd: CSRD DAY. Tijdens CSRD DAY worden de Nederlandse CSRD Awards uitgereikt. CSRD DAY is een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en fardau platforms. >>> lees meer

University of Groningen Business School (UGBS) publiceert serie essays “Duurzaamheids-verslaggeving na de CSRD”

Gepubliceerd op 29-03-2024
University of Groningen Business School (UGBS) heeft een eerste essay gepubliceerd in de serie ‘Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD’. Met de serie essays wil UGBS informeren en inspireren op het gebied van duurzaamheid en de verslaggeving daarover. De invoering van de >>> lees meer

NBA doet voorstellen voor PE-vereisten CSRD-assurance

Gepubliceerd op 22-02-2024
Vooruitlopend op implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederlandse wetgeving definieert de NBA alvast de vereisten voor permanente educatie voor CSRD-assurance. Dat meldt de NBA. De CSRD verplicht grote ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het >>> lees meer

RJ-Uiting 2024-1: EU-Taxonomieverordening en EU-SFDR: op te nemen informatie in het bestuursverslag

Gepubliceerd op 29-01-2024
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de RJ-Uiting 2024-1: EU-Taxonomieverordening en EU-SFDR: op te nemen informatie in het bestuursverslag gepubliceerd. Deze RJ-Uiting is relevant voor grote OOB’s  en financiëlemarktdeelnemers en is bedoeld om de (additionele) vereisten voor informatie in het >>> lees meer

Europarlementariërs stemmen in met latere goedkeuring standaarden voor verslaggeving over duurzaamheid

Gepubliceerd op 24-01-2024
Leden van het Europees Parlement (MEP’s) hebben ingestemd met een vertraging van twee jaar in de ontwikkeling van sectorspecifieke standaarden voor duurzaamheidsrapportage en standaarden voor bedrijven van buiten de EU, maar ze willen dat deze worden gepubliceerd zodra ze klaar >>> lees meer

AFM heeft toezicht op naleving CSRD als een van de prioriteiten

Gepubliceerd op 17-01-2024
De ontwikkeling van een integrale strategie voor het toezicht op duurzaamheid is één van de prioriteiten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook digitalisering, grensoverschrijdende financiële dienstverlening en het toezicht op de pensioentransitie behoren tot de prioriteiten in 2024. Prioriteit: >>> lees meer

NBA stelt gewijzigde Standaard 3810N voor Duurzaamheidsassurance vast

Gepubliceerd op 10-01-2024
De NBA heeft Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake duurzaamheidsverslaggeving aangepast. De nieuwe Standaard is van toepassing op assurance-opdrachten over boekjaren die beginnen op of na 15 december 2023. Met de wijzigingen is aansluiting met de herziene Standaard 600 – Bijzondere overwegingen >>> lees meer

Eumedion: assuranceverklaring over duurzaamheidsinformatie moet Key Assurance Matters bevatten

Gepubliceerd op 04-12-2023
Een assuranceverklaring over het duurzaamheidsinformatie zou ‘Key Assurance Matters’ moeten bevatten, vergelijkbaar met de eis dat een controleverklaring bij de jaarrekening ‘Key Audit Matters’ moet bevatten. Het opnemen van Key Assurance Matters zal de informatiewaarde van de assuranceverklaring voor gebruikers, >>> lees meer

Onderzoek duurzaamheidsrapportage: de CSRD heeft nu al impact

Gepubliceerd op 04-12-2023
Begin 2023 is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht geworden. Als gevolg hiervan zullen bedrijven de komende jaren veel gedetailleerder over duurzaamheidsvraagstukken moeten rapporteren dan voorheen. En ook tal van bedrijven zullen moeten rapporteren die voorheen niet >>> lees meer

Umicore en VPK Group winnaars awards voor beste Belgische duurzaamheidsverslag

Gepubliceerd op 29-11-2023
Het Belgisch Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE) beloont jaarlijks de beste inspanningen op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving rapportering in België. Umicore, VPK Group, VUB en Alides Reim vallen dit jaar in de prijzen. Umicore wint de award voor Best Impact Sustainability >>> lees meer

Kristalprijs 2023 voor meest transparante duurzaamheidsverslag uitgereikt aan Alliander

Gepubliceerd op 28-11-2023
Alliander N.V. wint de Kristalprijs 2023, de prijs voor het meest transparante duurzaamheidsverslag over het financiële jaar 2022. Alliander N.V. eindigde met haar maatschappelijke jaarverslag als hoogste op de ranglijst van de Transparantiebenchmark 2023. De Kristalprijs is voor de laatste >>> lees meer