Nieuws MVO verslaggeving

Duurzaamheidsverslag.nl

Hét loket voor duurzaamheidsjaarverslagen

VastNed beloond met Gouden EPRA Award

Gepubliceerd op 11-09-2017
De Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen hebben een record aantal EPRA-prijzen in de wacht gesleept voor de rapportage over hun duurzaamheidinspanningen. Het Nederlandse Vastned behoorde tot de negen Europese fondsen met de meeste vooruitgang; zij verkregen meteen goud zonder eerder brons of >>> lees meer

Promotie: ‘Duurzaamheid in de boekhouding’

Gepubliceerd op 30-08-2017
Bedrijven houden zich steeds meer bezig met duurzaamheid. Het begrip wordt vaker meegenomen in strategische en operationele besluitvormingsprocessen. Maar het intern wettigen en verankeren van nieuwe duurzaamheidsactiviteiten, inclusief boekhouding in verband met duurzaamheid, is binnen een organisatie is een uitdagend, >>> lees meer

Adviesgroep Europese Commissie wil betere verslaggeving over duurzaamheidsfactoren

Gepubliceerd op 02-08-2017
Er moeten specifieke verslaggevingsstandaarden worden opgesteld voor rappartages over duurzaamheidsdata. Daarnaast zou op Europees niveau moeten worden verankerd dat de fiduciaire verantwoordelijkheid van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en van institutionele beleggers ook duurzaamheidsaspecten omvat. Ook zou in de Europese corporate governance >>> lees meer

Beter inzicht in de business door integrated reporting

Gepubliceerd op 02-08-2017
Het aantal beursbedrijven dat een integrated report publiceert, stijgt snel, bleek eerder deze maand uit cijfers van beleggerskoepel Eumedion. Welke voordelen biedt integrated reporting? CFO.nl spreekt met Nick de Ruiter, partner van Sustainalize, dat bedrijven adviseert op het gebied van >>> lees meer

ABN AMRO volgens VBDO voorloper op het gebied van transparantie over mensenrechten

Gepubliceerd op 04-07-2017
VBDO heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsperformance van 38 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en de resultaten vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Sustainability performance of Dutch stock listed companies walk the talk’. Het onderzoek bestond uit het stellen van vragen bij >>> lees meer

Niet-financiële verslaggeving volop in ontwikkeling blijkt tijdens seminar ABN AMRO en Sustainalize

Gepubliceerd op 03-07-2017
Met een grote opkomst van meer dan 125 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, NGOs en experts werd op vrijdag 30 juni een inspirerend seminar gehouden over trends en ontwikkelingen in niet-financiële verslaglegging. Het programma werd verzorgd door de dagvoorzitters Tjeerd Krumpelman(ABN AMRO) en Nick >>> lees meer

Amsterdamse beurs in teken van niet-financiële verslaglegging 

Gepubliceerd op 26-06-2017
De opening van de Amsterdamse beurs Euronext staat 27 juni in het teken van niet-financiële verslaglegging. Steeds meer partijen erkennen het belang en maken actief werk van dergelijke (geïntegreerde) rapportages. Daarin staan – naast de financiële – ook de resultaten >>> lees meer

Asito stapt met lancering MVO-platform (VER)ANTWOORD over naar continue MVO-verslaglegging

Gepubliceerd op 31-05-2017
Schoonmaakorganisatie Asito stopt met het jaarlijks rapporteren over haar duurzaamheidsinspanningen. Het MVO jaarverslag is hiermee verleden tijd. Via het online MVO-platform Asito (VER)ANTWOORD gaat de schoonmaakorganisatie over op continue verslaglegging. Sander Haas, MVO-manager bij Asito: ‘Er gebeurt gedurende het jaar >>> lees meer

Verplichte niet-financiële informatie: wat zijn de gevolgen voor de accountant?

Gepubliceerd op 20-05-2017
Duurzaamheid, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn steeds belangrijkere thema’s voor de samenleving, de politiek en het bedrijfsleven. De verplichte niet-financiële verklaring voor oob’s is daar een voortvloeisel van, en dit is van invloed op de werkzaamheden van de controlerend >>> lees meer

Maak van bestuursverslag geen ‘ticking-the-box-exercitie’

Gepubliceerd op 20-05-2017
De Europese richtlijn over publicatie van niet-financiële informatie mag niet verworden tot een ‘ticking-the-box-exercitie’. Dat gevaar ligt op de loer, maar ondernemingen kunnen hun ogen niet meer sluiten voor de vraag naar niet-financiële informatie. Een houding van “we zijn compliant >>> lees meer

PwC stopt met het organiseren van de Transparant Prijs

Gepubliceerd op 19-05-2017
PwC stopt met het organiseren van de Transparant Prijs. Nu de verslaggeving en verantwoording van de goede doelen in de afgelopen veertien jaar significant zijn verbeterd, heeft de prijs zichzelf min of meer overbodig gemaakt, stelt PwC. “Het betekent dat >>> lees meer

Eumedion positief over eerste ervaringen met geïintegreerde verslaggeving

Gepubliceerd op 28-04-2017
Eumedion is over het algemeen tevreden over de eerste ervaringen met het raamwerk van geïntegreerde verslaggeving, zoals in 2013 opgesteld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen publiceren een dergelijk geïntegreerd bestuursverslag en de kwaliteit >>> lees meer

ABN AMRO en Sustainalize organiseren seminar ‘Trends & practices in non-financial reporting’

Gepubliceerd op 19-04-2017
ABN AMRO en Sustainalize slaan de handen ineen om een inspirerend seminar over trends en praktijkvoorbeelden in niet-financiële verslaglegging te organiseren. Op vrijdag 30 juni a.s. zal dit seminar plaatsvinden met als titel  ‘Trends & practices in non-financial reporting’. Locatie >>> lees meer

Zichtbaarbaarheid langere termijn waardecreatie beste remedie tegen vijandige overname

Gepubliceerd op 19-04-2017
Na de politiek en de werkgeversorganisaties pleit nu ook de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren om meer bescherming tegen vijandige overnames van grote Nederlandse bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering. Hun zorg is dat dergelijke overnames de waarde teniet doen >>> lees meer

ACTIAM geselecteerd voor Mondiale Water-werkgroep GRI

Gepubliceerd op 14-04-2017
Kristel Verhoef, specialist Verantwoord Beleggen en verantwoordelijk voor het thema water bij ACTIAM, zal ACTIAM vertegenwoordigen in de werkgroep Water reporting standard review van de Global Reporting Initiative (GRI). De groep zal werken aan standaarden voor het rapporteren over water >>> lees meer

Studie ‘A closer look at reporting criteria’

Gepubliceerd op 29-03-2017
Onlangs publiceerden EY hun studie ‘A closer look at reporting criteria’, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. In deze studie zijn beoordelingscriteria ontwikkeld om de transparantie te beoordelen op het gebied van de inzet van natuurlijke kapitalen en >>> lees meer

Besluit bekendmaking niet-financiële informatie treedt in werking in Nederland

Gepubliceerd op 23-03-2017
Grote beursvennootschappen, banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers moeten een niet-financiële verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten zij informatie verschaffen hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. >>> lees meer

EU wetgeving verslaggeving duurzaamheid maakt Belgische bestuurders aansprakelijk

Gepubliceerd op 17-03-2017
Nieuwe verplichtingen voor de verstrekking van niet-financiële informatie creëren een verhoogde aansprakelijkheid voor bedrijfsleiders. Moeten zij, die het jaarverslag goedkeuren, dan niet voldoende garanties verkrijgen dat de interne organisatie van de vennootschap in staat is om de voornaamste risico’s en >>> lees meer

Wat te doen bij een groeispurt van niet-financiële informatie?

Gepubliceerd op 15-03-2017
De CFO Barometer van mei gaf blijk van twee grote tendensen. Aan de ene kant de groeiende nood aan niet-financiële informatie. Aan de andere kant de integratie van big data en IT. Terzelfdertijd bevinden we onze ondernemingen zich vandaag nog >>> lees meer

EU-regelgeving vraagt om rapportage over niet-financiële informatie – wat staat u te wachten?

Gepubliceerd op 08-03-2017
De EU-richtlijn inzake niet-financiele informatie, of EU Non-Financial Reporting Disclosure (NFRD) – wellicht heeft u deze termen al voorbij horen komen. Vanaf verslagjaar 2017 is deze richtlijn namelijk van kracht in Nederland. Dit heeft consequenties voor bedrijven die nog niet >>> lees meer