Nieuws MVO verslaggeving

Duurzaamheidsverslag.nl

Hét loket voor duurzaamheidsjaarverslagen

ABN AMRO wint Finance for the Future Award

Gepubliceerd op 14-10-2019
ABN AMRO heeft in Londen een ‘Finance for the Future Award’ in de wacht gesleept, in de categorie ‘Communicating Integrated Thinking’. De prijzen zijn van Finance for the Future, een project van het Accounting for Sustainability Project (A4S) en ICAEW. >>> lees meer

AFM waarschuwt voor greenwashing door bedrijven

Gepubliceerd op 11-10-2019
De vraag naar duurzame projecten bij beleggers overstijgt het aanbod. Daarmee ligt misbruik op de loer. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in zijn jaarlijkse trendrapport. Volgens de toezichthouder kunnen bedrijven in de verleiding komen om projecten als goed >>> lees meer

VEB wil meer openheid van bedrijven over waardecreatie

Gepubliceerd op 11-10-2019
Beursgenoteerde ondernemingen leggen in hun verslaglegging nadruk op omzet, winst en marge, maar geven vaak te weinig informatie over het kapitaal dat nodig is om deze te realiseren. De VEB vraagt dat bedrijven opener zijn over de rendementen die op >>> lees meer

KPMG: “IFRS voor klimaatverslaglegging wordt steeds urgenter”

Gepubliceerd op 25-09-2019
De klimaatverandering vraagt internationaal om één standaard die aangeeft hoe ondernemingen inzichtelijk maken wat de risico’s en de mogelijke gevolgen van de bedrijfsvoering zijn voor het klimaat. Op dit moment bestaan veel verschillende standaarden die bedrijven kunnen hanteren om te >>> lees meer

Eumedion steunt ESG-verslaggevingsprojecten van Europees Corporate Reporting Lab

Gepubliceerd op 25-09-2019
Eumedion juicht het toe dat het Europese ‘Corporate Reporting Lab’ gaat onderzoeken op welke wijze ondernemingen betekenisvol kunnen rapporteren over mensenrechten en andere sociale aangelegenheden in de ‘toeleveringsketen’ en over de wijze waarop zij werknemers aantrekken, ontwikkelen en behouden. Dit >>> lees meer

Ontbijtbijeenkomst Kristal: ‘Transparantie is een teken van kracht’

Gepubliceerd op 10-09-2019
Cfo’s, accountants en de jury van de Kristalprijs kwamen in Den Haag bijeen voor een ontbijtsessie over klimaatverandering en groeirisico’s. “Als we geen rekening houden met duurzaamheid, rekenen we verkeerd.” Discussieleider en EY-partner Jan Peter Balkenende benadrukte dat ondernemingen het >>> lees meer

Eumedion pleit voor harmonisatie van duurzaamheidsverslaggeving

Gepubliceerd op 02-09-2019
De standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving moeten zo snel mogelijk worden geharmoniseerd en verplicht worden gesteld voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wil dat dit project onderdeel wordt van een geactualiseerd actieplan om de Europese Kapitaalmarktunie verder te verbreden >>> lees meer

Onderzoek: aparte duurzaamheidsverslagen verdwijnen in rap tempo bij beursfondsen

Gepubliceerd op 27-08-2019
Uit het jaarlijkse Finance Close Trendrapport 2019 van Brightstone Group in samenwerking met 2BHonest blijkt dat aparte duurzaamheidsverslagen in rap tempo verdwijnen  bij beursfondsen. Inmiddels heeft 51 procent van de AEX-, AMX- en AScX-bedrijven een geïntegreerd jaarverslag.  Dat percentage lag >>> lees meer

Duurzaamheidsverslaggeving: van lappendeken naar een geüniformeerd stelsel

Gepubliceerd op 10-08-2019
Tot op heden zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest op het verstrekken van informatie over de financiële prestaties van ondernemingen. Het ontbreekt aan een geüniformeerd stelsel van voorschriften voor niet-financiële aspecten van ondernemen, waaronder duurzaamheidsverslaggeving. Decennialang zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest >>> lees meer

PBL: Transparantie en verantwoording grote bedrijven over klimaat onder de maat

Gepubliceerd op 15-07-2019
Veel grote ondernemingen besteden in hun jaarverslagen aandacht aan klimaatverandering, zoals hun bijdrage aan broeikasgasemissies, maar slechts weinige maken duidelijk hoe ze  met de gevolgen van klimaatverandering voor hun bedrijf om willen gaan. Beursgenoteerde bedrijven maken nog redelijk wat informatie >>> lees meer

Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact

Gepubliceerd op 12-07-2019
Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die >>> lees meer

Sustainalize introduceert een nieuwe manier van niet-financiële data validatie

Gepubliceerd op 05-07-2019
Sustainalize introduceert ‘Sustainalize Validation Services’: een nieuwe manier van niet-financiële data validatie! Met deze dienst kijkt het adviesbureau kritisch naar de datakwaliteit en rapportageprocessen. Je herkent het volgende dilemma vast. Als organisatie wil je rapporteren over niet-financiële prestaties in een >>> lees meer

Bedrijven in Nederland maken werk van Leefbaar Loon

Gepubliceerd op 02-07-2019
Nederlandse beursgenoteerde bedrijven refereren structureel naar Leefbaar Loon in hun jaarverslagen. Onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij 39 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laat zien dat inzake Leefbaar Loon belangrijke vooruitgang geboekt werd in 2019. Daarnaast hebben >>> lees meer

Geslaagde Kick-offbijeenkomst Transparantiebenchmark 2019

Gepubliceerd op 01-07-2019
Op maandag 8 april was de officiële kick-off van de Transparantiebenchmark 2019. De circa 75 deelnemers kregen essentiële handvatten over transparante verslaggeving over de maatschappelijke impact van hun onderneming, zowel op strategisch als op operationeel niveau. Giuseppe van der Helm, >>> lees meer

Europese Commissie stelt nietbindende verslaggevingsrichtlijnen inzake klimaatinformatie vast Europese beursgenoteerde ondernemingen

Gepubliceerd op 28-06-2019
Europese beursgenoteerde ondernemingen die materiële klimaatrisico’s lopen worden vanaf boekjaar 2019 geacht gekwantificeerd opgaaf te doen van hun uitstoot van broeikasgassen. Deze cijfers moeten niet alleen betrekking hebben op hun directe uitstoot van broeikasgassen (de zogenoemde ‘scope 1 en 2’), >>> lees meer

Duurzaamheidsverslaggeving: van ‘niet-financiële informatie naar ‘pre-financiële informatie’

Gepubliceerd op 19-06-2019
Op vrijdag 14 juni bepaalde de toekomst van niet-financiële verslaggeving de agenda tijdens het seminar ‘The Future of Non-Financial Reporting’, georganiseerd door ABN AMRO en Sustainalize. Met een al weken volgeboekt event (ruim 150 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en NGO’s), >>> lees meer

Grote investeerders willen meer openheid over milieu van ook Nederlandse ondernemingen

Gepubliceerd op 17-06-2019
Een groep van 88 grote investeerders, goed voor bijna 10.000 miljard dollar aan beleggingen, roept ruim zevenhonderd bedrijven op om transparanter te zijn over hun impact op het milieu. Het internationale platform CDP vraagt de bedrijven (waaronder 6 Nederlandse ondernemingen) >>> lees meer

EU-verslaglegging over duurzaamheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN schiet nog tekort

Gepubliceerd op 14-06-2019
Volgens een nieuwe evaluatie van de Europese Rekenkamer wordt, ondanks de inzet van de EU voor duurzaamheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, door de Europese Commissie geen verslag uitgebracht over of toezicht gehouden op de manier >>> lees meer

Minister Hoekstra tijdens CFO Day 2019: “Hypertransparantie wordt de norm”

Gepubliceerd op 05-06-2019
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) sprak op woensdag 5 juni 2019 tijdens de CFO Day in Oosterbeek. Het thema van de bijeenkomst: Building bridges. Hij ging in zijn toespraak ook uitgebreid in op transparantie en duurzaamheid: “Hypertransparantie wordt de norm” verwoordde >>> lees meer

FMSA constateert achterstand Belgische bedrijven in naleving EU Directive Non-financial reporting

Gepubliceerd op 27-05-2019
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert een studie over de informatie die bepaalde Belgische genoteerde vennootschappen verstrekken in de verklaringen van niet-financiële informatie die zij in hun jaarlijkse financiële verslagen 2017 hebben opgenomen. In 2018 hebben de grote Belgische >>> lees meer