Nieuws MVO verslaggeving

Duurzaamheidsverslag.nl

Hét loket voor duurzaamheidsjaarverslagen

Eumedion vraagt beursbedrijven om beter te rapporteren over lange termijn waardecreatie en diversiteit

Gepubliceerd op 16-10-2018
Institutionele beleggers roepen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op om beter te rapporteren over hoe zij op lange termijn denken waarde te kunnen blijven creëren voor al hun stakeholders, inclusief de samenleving. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2019 die Eumedion recentelijk naar de >>> lees meer

KPMG: “Jaarverslag onderneming draagt onvoldoende bij aan beleggersbeslissingen”

Gepubliceerd op 18-09-2018
De jaarverslagen van Nederlandse bedrijven dragen onvoldoende bij aan de besluitvorming van beleggers om in de onderneming te investeren. Dat blijkt uit het onderzoek Extending Horizons van KPMG. Het onderzoek analyseert of de jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en niet-beursgenoteerde bedrijven met >>> lees meer

Accountants publiceren magazine over klimaatopgave en rapportage

Gepubliceerd op 24-08-2018
‘Wat wel veel geld kost zijn de gevolgen van klimaatverandering’, zegt Marcel Beukeboom, klimaatgezant voor het Ministerie van EZK in een publicatie van de Nederlandse Beroepsorganisatie (NBA): ‘Klimaat + de accountant in business’. Hierin wordt in kaart gebracht hoe klimaatverandering >>> lees meer

Assurance-rapport in normale woorden

Gepubliceerd op 06-08-2018
De afgelopen vijftien jaar heb ik steeds gezocht naar manieren om de uitkomsten van ons werk goed te vertellen, zodanig dat het overzichtelijk blijft en makkelijk te begrijpen. Deel één van een tweeluik over een kernproduct van de accountant, het >>> lees meer

Universiteit Leiden heeft primeur met eerste duurzaamheidsverslag

Gepubliceerd op 04-07-2018
Het nieuwe Jaarverslag 2017 van de Universiteit Leiden is verschenen. Daarnaast brengt de universiteit dit jaar voor het eerst een apart duurzaamheidsverslag uit. Universiteit Leiden is de eerste universiteit met een dergelijke (afzonderlijke) rapportage van de resultaten van haar duurzaamheidsbeleid. >>> lees meer

Wie wint de Kristalprijs 2018? Nomineren tot 18 augustus mogelijk!

Gepubliceerd op 02-07-2018
Weet u een organisatie met inspirerende voorbeelden in maatschappelijk transparante verslaggeving? Nomineer dan deze organisatie voor de Kristalprijs 2018! De Kristalprijs wordt dit jaar uitgereikt op basis van aanmeldingen in plaats van de Transparantiebenchmark. De organisatie beloont inspirerende, baanbrekende ‘good >>> lees meer

Aanscherping beleid nodig voor verantwoording van bedrijven over duurzaamheidsprestaties

Gepubliceerd op 28-06-2018
Volgens een nieuwe EU-richtlijn moeten bedrijven verantwoording afleggen over  hoe ze omgaan met maatschappelijke belangen zodat ze daarop kunnen worden aangesproken. Daarvoor is goed vergelijkbare en complete informatie nodig. De PBL-studie Transparantie verplicht concludeert dat de recent aangepaste Nederlandse invulling van de >>> lees meer

AFM en RJ roepen marktpartijen op te reageren op Europese consultatie openbare verslaggeving

Gepubliceerd op 17-05-2018
De Europese Commissie is een consultatie gestart in het kader van de evaluatie van openbare verslaggeving door ondernemingen in Europa. De consultatie bevat enkele vergaande voorstellen die een fundamentele breuk opleveren met de uitgangspunten van de bestaande IAS-Verordening. De Autoriteit >>> lees meer

Duurzaamheid 2017 van ministerie van IenW in beeld

Gepubliceerd op 16-05-2018
Met de aanschaf van 100 elektrische auto’s en de verhuizing naar een duurzaam kantoor, dat is verbouwd met 99,7% hergebruik van materialen, hebben we zichtbare stappen gezet in de verduurzaming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is verder >>> lees meer

“Transparantiewetgeving moet transparanter worden”

Gepubliceerd op 16-05-2018
Transparantiewetgeving moet transparanter worden, zo betogen mr. M.M. Kruitbos, dr. A.L. Vytopil en prof. mr. A.L.M. Keirse in hun bijdrage ‘Transparantiewetgeving: onnodig ondoorzichtig’ in juridisch tijdschrift TvOB (2018/2). Wereldwijd neemt de druk toe op (met name) beursgenoteerde bedrijven om niet >>> lees meer

Inspirerende Leergang Integrated Thinking & Reporting weer van start

Gepubliceerd op 15-05-2018
De praktijkgerichte cursus over maatschappelijke waardecreatie van CR2 Academy (Bondt Communicatie en Sustainalize) beleeft zijn vierde jaargang. Integraal sturen en rapporteren op en over de impact die organisaties hebben met hun activiteiten is een actueel thema dat steeds bredere erkenning >>> lees meer

Jaarseminar ‘The future of non-financial reporting’ op 25 mei

Gepubliceerd op 25-04-2018
ABN AMRO en Sustainalize organiseren evenals in 2017 een inspirerend seminar over de toekomst, de trends en praktijkvoorbeelden in niet-financiële verslaglegging. Op vrijdag 25 mei a.s. zal dit seminar plaatsvinden met als titel  ‘The future of non-financial reporting’. Locatie is het >>> lees meer

Bestuursverslag met MVO-informatie ontbreekt veelvuldig bij Nederlandse ondernemingen

Gepubliceerd op 23-04-2018
Hoogleraar externe verslaggeving Ruud Vergoossen en AFM-verslaggevingsexpert Ton Meershoek bekeken 1.067 jaarverslagen van grote en middelgrote niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen over 2015. Tientallen bedrijven houden belangrijke informatie weg uit het jaarverslag.  en bestuursverslag bleek geregeld te ontbreken. In een bestuursverslag dient een bedrijf >>> lees meer

Klimaat schreeuwt om betrouwbare informatie

Gepubliceerd op 18-04-2018
De CFO is bij uitstek geschikt een voorname rol te spelen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar nog weinig topfinancials geven invulling aan die rol. Hoe kan dat veranderen? Daarover ging het NBA-congres De rol van de >>> lees meer

‘Brussel op verkeerde weg met nieuwe ideeën over verslaglegging’

Gepubliceerd op 17-04-2018
De Europese Commissie slaat een verkeerde weg in met de meest recente ideeën over financiële verslaglegging. Dat betoogt Arjan Brouwer, chief accountant van PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU Amsterdam, in een opiniebijdrage in het FD. “Hiermee worden >>> lees meer

Dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA nieuwe hoogleraar Accountancy Rijksuniversiteit Groningen

Gepubliceerd op 16-04-2018
Dr. Nancy Kamp-Roelands van EY is met ingang van 1 mei 2018 benoemd als bijzonder hoogleraar Non-Financial Information, Integrated Reporting & Assurance bij de vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze is RA en gespecialiseerd in geïntegreerde verslaggeving en >>> lees meer

Financiële sector wil beter inzicht in klimaatrisico’s bedrijven

Gepubliceerd op 13-04-2018
De financiële sector heeft behoefte aan betere gegevens van bedrijven over de financiële impact van klimaatverandering voor hun bedrijfsvoering. De sector heeft deze gegevens nodig om klimaatrisico’s beter te integreren in hun investeringsbeslissingen. Dit blijkt uit het vandaag verschenen eindrapport >>> lees meer

Administratie over de reductie van CO2-uitstoot ontbreekt meestal bij bedrijven

Gepubliceerd op 01-03-2018
Te weinig bedrijven hebben hun administratie ingericht op het verminderen van broeikasgassen. Veel bedrijven hebben geen concrete doelstellingen op dit gebied en de administratie over de reductie van CO2-uitstoot ontbreekt meestal. Dit terwijl de meet- en rapportagemethodiek klaarligt. Dat blijkt >>> lees meer

De beste jaarverslagen: CFO’s trekken lessen uit prijzenregen

Gepubliceerd op 31-01-2018
De FD Henri Sijthoff Prijs, de Kristalprijs, de Dutch IR Awards: de prijzen voor de beste jaarverslagen zijn weer uitgedeeld. Wat zijn de trends? En wat kunnen andere CFO’s hiervan leren? Twee winnaars en een jurylid aan het woord. Met >>> lees meer

Nieuwe opzet Transparantiebenchmark en Kristalprijs, thema 2018 is ketentransparantie

Gepubliceerd op 21-12-2017
De opzet van de Transparantiebenchmark en Kristalprijs verandert vanaf 2018. De frequentie van de benchmark gaat van jaarlijks naar tweejaarlijks, een jaarlijkse prijs blijft wel. Transparantiebenchmark De uitvoering van de Transparantiebenchmark is voortaan tweejaarlijks. De eerstvolgende editie is in 2019 >>> lees meer