Paneldiscussie
De lancering is voorafgegaan door een paneldiscussie met Alexander Kohnstamm (Partos), Hans Biesheuvel (MKB Nederland) en de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, Liliane Ploumen. Volgens Biesheuvel hebben “NGO’s de ervaring. Van de tien snelst groeiende landen liggen er zeven in Afrika, maak gebruik van de kennis van de NGO’s in die landen.” “Ondernemen in ontwikkelingslanden is niet altijd gemakkelijk, maar wij zijn er om u bij te staan met raad en daad,” aldus minister Ploumen. De minister vult aan dat men niet moet schromen de samenwerking met de overheid en de NGO’s op te zoeken.

Economische groei
Voor Nederlandse ondernemers liggen er kansen in het buitenland. Uit verkennend onderzoek van NCDO is gebleken dat bedrijven en ondernemers de versnippering van informatie, expertise en ervaring als problematisch ervaren bij het zakendoen in het buitenland. Zij willen één loket waar zij met hun informatiebehoefte terecht kunnen. Diverse kennishouders – zoals NGO’s, overheden en bedrijfsleven – bieden via de portal hun kennis en expertise aan. Startende en bestaande ondernemers die zaken willen doen in ontwikkelingslanden, vinden hier onder andere informatie over bestaande en nieuwe (afzet)markten, doelgroepen, inzicht in arbeidskosten en samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners of ondernemingen die reeds succesvol zijn in ontwikkelingslanden.

De portal is voor NCDO een illustratie van en een springplank voor het benutten van de potentie van cross-sector partnerships: samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven, NGO’s en overheid. Om op een duurzame wijze via ondernemerschap op kansen in ontwikkelingslanden in te spelen, kunnen bedrijven een beroep doen op de informatie, expertise en ervaring van NGO’s en overheid. Ook kunnen bedrijven via de portal op een speciaal daartoe bedoelde community kennis delen en van elkaars ervaringen leren.