Pieter Patje heeft een boek geschreven over verduurzaming van de kappersbranche. De kappersbranche is misschien wel één van de vervuilendste sectoren van het MKB en de enige bedrijfssector die vrijwel geen interesse toont in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft in de Kappersbranche totaal geen prioriteit. Bij de werkgevers/nemers organisaties en aanverwante kappersorganisaties staat het niet hoog op de agenda’s (als het er überhaupt op staat). Aandacht in de kappersbladen is er wel maar meer als een vorm van een greenwashing artikel (voor wat hoort wat). Ook de meerderheid van de individuele kappers doen er ook weinig mee, deze zijn nog te veel gefocust op het oude neoliberalisme, omzet en winst zijn het heilige graal, mens en natuur zijn ondergeschikt” zegt Pieter Patje.

Het is enigszins ook wel verklaarbaar daar de meerderheid van de Kappersbranche met een flinterdunne marge werkt en amper het hoofd boven het water kan houden. Dit wordt onder andere veroorzaakt wordt door het hoge aantal gevestigde kapsalons in Nederland (circa 31.000) er zijn er simpel gezegd ‘veel te veel’. Veel kapsalons vissen uit dezelfde tarievenvijver en momenteel wordt de markt ook nog overspoeld met het verschijnsel ‘Kapsalon aan Huis’ en ‘De Mobiele Kapper’.

Er wordt veel gebruik gemaakt van synthetische haarverzorging producten en willens en wetens worden er nog (gevaarlijke) chemische behandelingen aangeboden. Gevaarlijk in de betekenis van: uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit soort chemische behandelingen, kanker, verstorende hormonen en allerlei allergieën kunnen veroorzaken, mede daarom is een allergie test 24 uur voor aanvang van dit soort chemische behandeling ook verplicht!  Met het gebruik van synthetische haarverzorgingsproducten en producten voor chemische behandeling is de negatieve milieu-impact zeer fors.

Er lijkt volgens Pieter wel een kentering aan te komen, inmiddels is er een kleine groep die enigszins aan duurzaam onderneemt, de meerderheid van deze kappers heeft het plantaardig kleuren omarmt en chemisch kleuren uit de salon heeft verbannen.

“Dit boek is geschreven omdat ik de kappersbranche een warm hart toedraag. De branche en de kappersopleidingen denken nog te veel in de ‘oude economie’ . Omzet en winst zijn heilig verklaard, milieu en mens zijn ondergeschikt. Met het schrijven van ‘Duurzaamheid in de Kappersbranche’ probeer ik de branche te stimuleren en vooruit te helpen naar een toekomstbestendige bedrijfstak: een branche die aan de lange termijn denkt en onderneemt, nieuwe innovatieve kappersactiviteiten ontwikkeld, de kappers- opleidingen herstructureerd en de nieuwe duurzame economische bedrijfsmodellen gaat omarmen’’. In een nog te publiceren tweede deel worden onderwerpen behandeld als circulaire economie, SDG’s, klimaatadaptatie, ecologische voetafdruk, CO2 neutraal ondernemen en De Nieuwe Economieën in Kappersbranche.

De opbrengst van het boek wordt gedoneerd aan goede doelen.

‘Duurzaamheid in de Kappersbranche ‘ (123 pagina’s, ISBN: 9789403651828)

Bestel het boek hier online