De talloze berichten over sociaal onrecht en ecologische schade bij wereldwijde productie maken soms moedeloos. Is het wel mogelijk om goede keuzes te maken in onze economie? De economen Matthias Olthaar en Paul Schenderling hebben rondom deze vraag een spannend én informatief boek geschreven: ‘Hoe handel ik eerlijk’. Onze houding tegenover productie en consumptie moet anders en kán anders, laten zij zien.

Het boek wordt 25 januari gepresenteerd op het symposium ‘Naar een rechtvaardige(r) economie’. Gerard de Korte ontvangt het eerste exemplaar.

In het verhaal gaat de idealistische ondernemer en rozenkweker Johan ten onder aan de coronacrisis. Hij wil opnieuw beginnen, maar nu met een eerlijke productiewijze. Op reis in Ethiopië ontdekt hij dat de problemen diep zitten – het verhaal laat dat treffend zien – en dat gangbare oplossingen, zoals fairtrade en circulaire productie, onvoldoende zijn. Bijbelse profetieën over rechtvaardigheid drijven hem en ziet hij in een nieuw licht. Hij houdt vol en vindt een begaanbare weg.

Auteurs

Dr. Matthias Olthaar (1985) is lector circulaire economie aan NHL Stenden Hogeschool; hij promoveerde op mondiale productieketens.

Paul Schenderling (1988) is econoom bij Berenschot en adviseert over sociale kwesties.

Quotes

Dr. Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2020: “Hoe handel ik eerlijk is van harte aanbevolen voor iedereen die zich inzet voor een humane, rechtvaardige wereld.”

Reinier van den Berg, weerman: “De conclusies in het boek zijn onontkoombaar. Lezen!”

Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch: “Een transitie is noodzakelijk om onze aarde leefbaar te houden. Deze studie kan daarbij de geest scherpen.”

Bestel het boek hier online!