In opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft de WUR (Universiteit Wageningen) een beoordelingskader ontwikkeld voor ambassades, landbouwraden en anderen over investeringen in duurzame landbouwprojecten “Assessment Framework for investments in agriculture”.

De brochure geeft een praktische invulling van de thema’s aarde, water, biodiversiteit, klimaatverandering en dierenwelzijn. Per thema zijn vragen opgenomen en zijn doelen en aandachtspunten geformuleerd. De publicatie is gebaseerd op de OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains van maart 2016.

De Guidance integreert bepalingen uit verschillende bestaande MVO standaarden die specifiek van belang zijn voor de agrifoodketen. Lees de volledige informatie over de proactieve agenda van de OESO op het gebied van MVO in de landbouw.