In de 7 landen is bij 1.105 overheidsinstanties is aan de hand van de inkoop van 10 productgroepen gekeken hoe zij zijn omgegaan met het kopen van duurzame goederen. De vragenlijst, die in de zomer van 2008 is afgenomen, heeft betrekking op de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties in 2006/2007.

Het is voor het eerst dat er op deze schaal is gekeken naar het duurzaam inkoopbeleid van overheden. Meer recente cijfers waren ten tijde van dit onderzoek nog niet voorhanden.
Het onderzoek wijst uit dat duurzaam inkopen heeft geleid tot een gemiddelde CO2 reductie op overheidsinkopen van 25% in de onderzochte landen. Gebleken is dat veel CO2 wordt bespaard door inkoop van groene stroom. Ook de CO2 reductie bij de inkoop van kleding, schoonmaak en papier relatief hoog ligt. Volgens Peter van Driel, verantwoordelijk voor de publieke sector binnen PwC, moeten de verschillende Nederlandse overheden eraan werken om dit percentage te verhogen: “Als de Nederlandse publieke sector voldoet aan de meest strenge criteria voor deze 10 productgroepen kan dit maximaal leiden tot een CO2 reductie van ongeveer 94%. Ook al zal dit voor de wereldwijde CO2 uitstoot weinig tot geen verschil uitmaken, de overheid heeft in deze een voorbeeldfunctie te vervullen richting de bedrijven.”

De Nederlandse overheden hebben, gemeten naar inkoopvolume, met 27% het minste aantal groene inkopen gedaan. “Andere landen kopen weliswaar meer groene producten en diensten in dan Nederland. Echter, de impact op de CO2 reductie is in Nederland het hoogst doordat Nederlandse overheidorganisaties juist die productgroepen duurzaam inkopen waar een grote CO2 reductie te behalen is”, aldus Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC en leider van het onderzoek.