Van de bedrijven met een duurzaamheidsverslag heeft 3% het inmiddels geïntegreerd in het jaarverslag. KPMG onderzocht zowel de G250, de 250 grootste bedrijven ter wereld, als de qua omzet 100 grootste bedrijven in 22 verschillende landen. Van de G250 blijkt 80% een afzonderlijk duurzaamheidverslag te produceren. Dit een stijging van 30% vergeleken met 2005. Van de onderzochte landen blijkt dat bedrijven in Japan het hoogst scoren op duurzaamheid. Bijna 90% van de onderzochte Japanse ondernemingen maakt een duurzaamheidverslag, gevolg door Groot-Brittannië met 84%. Het gemiddelde in de onderzochte landen ligt op 45%.

In de ranglijst van landen neemt Nederland een vijfde positie in en moet het Japan, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada voor zich laten. Bedrijven in Roemenië, Denemarken, Mexico en Tsjechië brengen in beperkte mate een duurzaamheidsverslag uit.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat vooral ethische en economische overwegingen aan de publicatie van het duurzaamheidsverslag ten grondslag liggen. Daarnaast speelt de reputatie of de merknaam een belangrijke rol. “De ethische en economische overwegingen zijn een bewijs dat de bedrijven zich realiseren dat zij een hoofdrol spelen in het bijdragen aan een gezonde maatschappij”, constateert Wim Bartels, voorzitter van KPMG’s wereldwijde Sustainability praktijk.

“Het belang van ethiek als drijfveer steeg van 53 in 2005 tot 70% in 2008, hetgeen niet zo verwonderlijk is. De afgelopen drie jaar hebben we wereldwijd te maken gehad met een aantal schandalen op het gebied van accounting, het milieu, ondernemingsbestuur en mensenrechten. Als gevolg hiervan is het vertrouwen in het bedrijfsleven afgenomen, terwijl het belang van duurzaamheid alleen maar is toegenomen.”

De onderzochte ondernemingen blijken bovendien steeds meer oog te hebben voor de diverse stakeholders. Bartels: “De bedrijven hechten steeds meer waarde aan de relatie met stakeholders en beseffen dat verslaglegging daarin een belangrijke rol speelt. Consumenten en werknemers staan bovenaan de lijst en zijn sinds 2005 veel belangrijker geworden.
Meer dan de helft van de ondernemingen geeft aan een verslag uit te brengen om de relatie met deze groepen te verbeteren. En ofschoon slechts 21% van de bedrijven de relatie met de overheid belangrijk vindt, is dit nog altijd een verdubbeling vergeleken met drie jaar geleden. Een duidelijk teken dat overheden meer prioriteit geven aan duurzame ontwikkeling”.

De bedrijven vinden het steeds belangrijker dat een onafhankelijke partij een verslagen beoordeeld. Van de onderzochte ondernemingen laat 40% het duurzaamheidverslag verifiëren door een externe partij. In de meeste gevallen is dit een externe accountant. In 2005 was dit nog 30%.