Bedrijven rapporteren in toenemende mate over andere zaken dan hun strikt financiële prestaties en geven bijvoorbeeld ook bloot hoe zij presteren op sociaal en milieugebied. Vrijwel alle respondenten (93 procent) vinden dit een positieve ontwikkeling. Met name onder grote bedrijven wordt de trend van het -maatschappelijk verantwoord ondernemen’ als zeer positief beschouwd. Toch meent zestig procent van de ondervraagden dat de maatschappelijke verslaggeving minder betrouwbaar is dan de financiële verslaggeving. Ruim een derde denkt overigens dat deze gegevens wél even betrouwbaar zijn als de financiële (en meestal door een externe accountant gecertificeerde) gegevens.

Ondanks de grote waardering voor -maatschappelijk verantwoord ondernemen’ blijkt de invloed op het al dan niet aangaan van een zakelijke relatie gering. Een ruime meerderheid zegt dat het gedrag van een andere onderneming op het gebied van milieu en maatschappij slechts een bescheiden (41%) of zelfs helemaal geen rol (30%) speelt in het eigen zakelijke verkeer. Een op de vijf managers zegt dat het een ‘redelijke grote rol’ speelt of een ander bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Een derde van de ondervraagde vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven zegt dat de eigen onderneming een administratie bijhoudt van de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten. Zo’n 15% doet dit vrijwillig en 16% is hiertoe verplicht. Zes op de tien bedrijven houdt géén milieuadministratie bij. Slechts vijf procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat zij een milieujaarverslag uitbrengen. Daarnaast heeft één op de tien bedrijven wel eens overwogen om een milieujaarverslag op te stellen. Bij grote ondernemingen is die gedachte aanmerkelijk populairder dan bij kleinere bedrijven. Van de ondernemingen met meer dan 100 werknemers gaf 21% aan wel eens een milieujaarverslag te hebben overwogen, terwijl dat bij bedrijven met tussen de 20 en 49 werknemers slechts in 7% van de ondervraagden het geval was. Maar ook hier is het adagium -onbekend maakt onbemind” wellicht van toepassing: 72% van de managers van kleinere bedrijven blijkt nog nooit een milieujaarverslag te hebben gezien.

De NIPO-enquête naar de opinies van het Nederlandse bedrijfsleven over -maatschappelijk verantwoord ondernemen’ werd afgenomen onder een representatieve groep van driehonderd managers van bedrijven met ten minste 20 werknemers.