PA Consulting Group presenteert vandaag de PA Energie Investeringskaart 2014, die bestaat uit een index voor duurzame en conventionele energie. Beide indexen laten grote verschuivingen zien en bevestigen het complexe, snel veranderende en onzekere karakter van de energie-investeringsmarkten in 31 landen wereldwijd. In de Duurzame Energie Index heeft Denemarken de leidende positie overgenomen van China. Dit is te verklaren door de ontwikkeling van nieuwe offshore windparken in Denemarken. Verwacht wordt dat Denemarken in 2020 50% van de elektriciteit opwekt uit wind. In de Conventionele Energie Index heeft Polen de eerste positie overgenomen van India. Dit is te danken aan de duidelijke energiestrategie (vastgesteld tot 2030) van het land.

Highlights Duurzame Energie Index

De Filipijnen zijn een investeringsdoelwit geworden voor beleggers in duurzame energie. De markt en potentiele nieuwe productiecapaciteiten met teruglevertarieven voor waterkracht, biomassa, wind- en zonne-energie projecten, hebben ertoe geleid dat de Filipijnen zijn gestegen naar de 2e plaats in de index (nr.5 in 2013). Op de 3e plaats vinden we China dat, ondanks de daling van de eerste naar de derde plaats, nog steeds een veelbelovende markt is voor duurzame energie. 

Zuid-Afrika laat de grootste stijging in de Duurzame Energie Index zien en is gestegen van de 21e plaats in 2013 naar de 8e plaats. Dit is het gevolg van een beter kader voor duurzame energiebronnen, stabiele groeivooruitzichten en verhoogde teruglevertarieven. Tsjechië laat de meest significante daling zien en maakt een duikeling van de 18e naar de 31e plaats. Deze daling is te wijten aan het volledig stopzetten van de subsidies voor duurzame projecten, dat heeft geleid tot grote onzekerheid over de streefcijfers voor duurzame energie en investeringen. 

De top bestaat verder uit Oostenrijk (nr.4), Zweden (nr.5), het Verenigd Koninkrijk (nr.6), Noorwegen (nr.7), Nieuw-Zeeland (nr. 9) en Polen (nr.10). Deze sterk Europese top 10 is een gevolg van het steeds aantrekkelijker worden van duurzame projecten vanwege de verbetering van de economische en financiële situatie. Het begrotingsbeleid van de sector biedt ruimte om duurzame energie te ondersteunen. 

Highlights Conventionele Energie Index
Veel van de toplanden voor investeringen in conventionele energie worden gekenmerkt door de snel groeiende vraag naar energie in combinatie met regelgeving die langetermijncontracten voor nieuwe projecten mogelijk maakt. Vlak achter de indexleider Polen zijn het India, Ierland, Turkije en de Filippijnen waar de vraag naar nieuwe conventionele elektriciteitscentrales het investeringspotentieel drijft. Turkije staat voor het eerst in de top 5. De stijging wordt gedreven door de nucleaire strategie – de eerste kerncentrale van het land zal tegen 2020 operationeel zijn – en door extra vraag naar energie en nieuwe conventionele opwekkingscapaciteit om de verwachte economische groei te ondersteunen.

Tsjechië laat de grootste verandering zien dit jaar. Het land is gestegen van de 18e naar de 6e plaats. De volledige stopzetting van energiesubsidies voor duurzame energie heeft tot deze positie geleid. Het land is van plan om zich te concentreren op kolen, gas en de opwekking van kernenergie. Dit creëert kansen voor investeringen in conventionele krachtcentrales.

Investeringsklimaat Nederland

pa_inv

De PA Energie Investeringskaart laat voor Nederland grotendeels dezelfde score zien als vorig jaar. Als het gaat om duurzame energie dan staat Nederland op de 16e plaats. Windenergie, zowel de onshore als de offshore variant, is nog steeds de meest aantrekkelijke duurzame energievorm voor investeerders in Nederland. Een uitzondering is de score voor zonne-energie. Het investeringsklimaat is dusdanig verbeterd dat het nu op hetzelfde niveau ligt als Italië en Spanje. Dit is één van de effecten van het energieakkoord van de SER. Dit verdrag heeft tot doel het realiseren van een groene economie door een combinatie van groei van het aandeel duurzame energie met een economische impuls en groei van de industrie. Net als vorig jaar krijgen stroom- en gascentrales de beste investeringsscore als het gaat om conventionele energie. Nederland bekleedt de 25e plaats in de Conventionele Energie Index.  

pa_figWim Lubbersen, energie-expert van PA Consulting Group: “Het energieakkoord van de SER en de onzekerheden op de Duitse markt hebben een grote invloed op de Nederlandse energiesector. Producenten van conventionele energie betalen de prijs voor strengere emissie-doelstellingen en staan ​​onder zware druk. Ze moeten hun verliezen nemen en hun businessmodellen aanpassen. Het is nu aan hen, gaan ze mee of blijven ze achter. Aan de andere kant betekent het energieakkoord verdere groei van het aandeel duurzame energie. Dit wordt ondersteund door maatregelen die investeringen in duurzame energie stimuleren. Dit zal een positieve en stabiliserende invloed hebben op het investeringsklimaat op langere termijn.”