De NBN-Rabobank Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de schrijver/schrijfster van de – naar het oordeel van de jury – beste afstudeerscriptie, die bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen als hoofdonderwerp heeft. Eveneens komen scripties in aanmerking, waarin bedrijfsethiek een belangrijke invalshoek is binnen een bredere probleemstelling.

In aanmerking komen scripties die bij een in Nederland gevestigde universiteit of hbo-instelling zijn ingediend en goedgekeurd.
Voor beide categorieën (h.b.o. en w.o.) is een prijs van € 1.000,- beschikbaar, mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Met de Scriptieprijs wil het NBN de studie stimuleren naar bedrijfsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie/integratie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen.

De jury – onder voorzitterschap van prof. E.J.J.M. Kimman – bestaat uit 4 leden:
Ã?? Twee bedrijfsethici,
Ã?? Een vertegenwoordiger van een ondernemingsorganisatie
Ã?? Een vertegenwoordiger van een organisatie die zich ten doel stelt maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.
De jury laat zich bijstaan door een bestuurscommissie, bestaande uit drie bestuursleden van het NBN.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de voorjaarslezing van het NBN in april 2003.

Inzending scripties:
Om in aanmerking te komen voor de Scriptieprijs dienen werkstukken voor 1 februari 2003 te worden aangeleverd – met een bondige samenvatting – bij de Bestuurscommissie NBN-Rabobank Scriptieprijs, p/a Universiteit Nyenrode t.a.v. prof.dr. R. Jeurissen, Straatweg 25, 3621 BG Breukelen.