De NBA publiceert vandaag handreiking 1123: ‘Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen’.

Accountants worden steeds vaker gevraagd zekerheid (assurance) te verstrekken bij de gecombineerde jaarverslaggeving van organisaties. Met deze handreiking licht de NBA toe hoe accountants die gecombineerde jaarverslagen controleren hierbij één gecombineerde verklaring kunnen afgeven. In deze handreiking wordt uitgelegd welke randvoorwaarden en aandachtspunten aan de orde zijn bij het afgeven van een gecombineerde verklaring. Er is ook een voorbeeldtekst van een gecombineerde verklaring opgenomen.

De concepthandreiking is geconsulteerd. De ontvangen reacties zijn vooral gebruikt om de tekst verder te verduidelijken. 

Download NBA-handreiking 1123 ‘Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen’