CSU is partner van MVO Nederland en werkt met vooruitstrevende initiatieven continu aan de verdere uitbouw van haar MVO-beleid. CSU speelde al langer met de wens om ISO 26000 vergaand toe te passen. Met de definitieve besluitvorming daarover is gewacht totdat de Nederlandse normcommissie aangaf voldoende vertrouwen te hebben in de inhoud en het vervolgproces van ISO 26000.

Directievoorzitter Frie van Hulten: Ã??Vanuit onze vorm van dienstverlening benadrukken we binnen MVO vooral de people-kant, ook in de acties rondom milieuvraagstukken en duurzaamheid. Zo benutten we de breedte van ons personeelsbestand en hun achterban van ca. 50.000 personen bij de verdere bewustwording van milieu en duurzaamheidaspecten. We hebben de innerlijke overtuiging dat onze werkwijze nu en in de toekomst gebaat is bij de verdere uitbouw van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. CSU wil daarin vooroplopen en de implementatie van ISO 26000 biedt ons een prima kader voor richting en invulling op dat vlak.Ã??

CSU draagt op aspecten als goed werkgeverschap en milieu al lange tijd het duurzaamheidkarakter uit. CSU betrekt stakeholders als klanten, medewerkers en hun achterban bij de verdere bewustwording en invulling van de MVO-activiteiten.

Over ISO 26000
Hoewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) nadrukkelijk in de belangstelling staat, is er helaas beperkte ervaring met het implementeren ervan.
ISO 26000 heeft als doel het bedrijfsleven en andere organisaties te ondersteunen bij het geven van invulling aan MVO. Deze richtlijn beschrijft op welke sociale kernonderwerpen organisaties verantwoordelijkheden hebben. De verplichting om op structurele wijze invulling te geven aan MVO en hierover op transparante wijze te communiceren wordt in toenemende mate door stakeholders vereist.

ISO 26000 is een richtlijn die het begrip sociale verantwoordelijkheid wereldwijd moet uniformeren en zal een algemeen geldige karakterisering bieden.Tientallen landen en organisaties werken aan de richtlijnen van ISO 26000. Niet eerder hebben zoveel experts uit diverse maatschappelijke groeperingen meegewerkt aan de ontwikkeling van een internationale norm. De norm is in samenhang met en ISO 9001 en ISO 14001 uitvoerbaar, maar is anders dan die beide standaarden niet certificeerbaar.