De subsidieaanvragen zijn getoetst door de adviescommissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In de adviescommissie zitten afgevaardigden van KvK, ECNC (European Centre for Nature Conservation), PON (onafhankelijk instituut voor onderzoek en advies) en de gemeente Tilburg. Wethouder Joost Möller is voorzitter van de adviescommissie.
Er zijn negen projectaanvragen van zes Tilburgse ondernemers ontvangen.

De subsidieverstrekking is als volgt verdeeld:

‘Duurzaam innoveren’ van PresEarth BV, €38.163. Samen met vier groenbedrijven heeft PresEarth het boekje Duurzaam innoveren opgesteld. Het bedrag is toegekend om de ideeën, opgesteld in het boekje, uit te werken en uit te voeren.Prins Heerlijk Tilburg, €22.500. Ontvangt projectsubsidie voor de oprichting van Leescafé De Kleine Prins in de bibliotheek aan het Koningsplein.’Bouwteam+’ van Klostermann Nederland BV, €12.565. Vernieuwde benadering van bouwproces ontwikkeld op basis van MVO uitgangspunten.’Uit de wijk aan de slag’ van LIPS Tilburg BV, €26.250. Mensen die al zeer lang een bijstanduitkering hebben, begeleiden naar werk. Achterliggende motivatie is om goede en gemotiveerde medewerkers op te leiden die passen binnen het personeelsbestand van Lips.
MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat een ondernemer streeft naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. Wethouder Joost Möller (Economische Zaken): “Als gemeente bieden wij een platform. Bedrijven die vooroplopen brengen we in contact brengen met bedrijven die nog moeten beginnen. Dit zijn de koplopers en de rest volgt in het peloton. Vandaar dat is gekozen om deze vier ondernemers een gele trui te overhandigen.”

Duurzaam inkopen
De overheid koopt in 2010 voor 100% duurzaam in. In 2015 geldt dat voor alle overheden. Elk bedrijf dat direct of indirect aan de overheid levert moet MVO in de bedrijfsvoering opnemen.