Donderdag 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een begrip dat niet meer weg te denken is uit het bedrijfsleven. Ook in de zorg is MVO een bekend begrip geworden. Onder zorgverzekeraars is MVO echter nog niet overal een vanzelfsprekend begrip. De zorgverzekeraarconcerns Eno, Zorg&Zekerheid en DSW houden zich nog niet actief bezig met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid, als belangrijk onderdeel van MVO, speelt met name een belangrijke rol in de zorgsector. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat met de huidige middelen ook volgende generaties nog van hoogwaardige zorg kunnen genieten? Duurzaamheid van de zorg was ook één van de punten die ter discussie stonden tijdens het ‘Congres Gezonde Zorg’ dat vorig jaar gehouden werd op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2012. De conclusie, Nederlandse gezondheidszorg kan betere zorg leveren voor patiënten en prettigere werkomstandigheden voor zorgverleners tegen lagere kosten mits organisaties van elkaar willen leren.

Maatschappelijke Imago Monitor
Nederlanders worden in 2013 kritischer ten aanzien van de oprechtheid van maatschappelijke initiatieven van bedrijven. Het wantrouwen groeide van 34% in 2012 naar 41% in 2013, zo blijkt uit de vierde editie van de Maatschappelijke Imago Monitor. Van alle Nederlanders vind 72% dat bedrijven zich vooral bezig houden met MVO om hun eigen imago te verbeteren en bijna de helft denkt zelfs dat het ook gebruikt wordt ter bevordering van productverkoop. In de top 30 van bedrijven met het beste Maatschappelijke Imago zijn in 2013 de zorgverzekeraars Menzis (2e plaats), CZ (6e plaats), VGZ (7e plaats), ASR (13e plaats) en Delta Lloyd (14e plaats) te vinden. Echter zijn niet alle Nederlandse zorgverzekeraars meegenomen in de meting. Nederlanders vinden gezondheid in 2012 het belangrijkste gebied waarop bedrijven zich moeten inzetten. Bedrijven moeten vooral iets goeds doen door middel van milieuvriendelijke inkoop van grondstoffen, producten en diensten.

Zorgverzekeraars en MVO
Nog niet alle zorgverzekeraarconcerns houden zich actief bezig met MVO. De concerns Eno, Zorg&Zekerheid en DSW publiceren geen maatschappelijke jaarverslagen en ook op de websites zijn invullingen van een MVO beleid niet gepubliceerd. Andere concerns geven wel inzicht in hun MVO activiteiten. Zo tekende Achmea in 2012 de duurzaamheidprincipes voor verzekeren van de Verenigde Naties. Achmea wil zich onderscheiden doormiddel van verantwoord ondernemen, Co2 neutrale bedrijfsvoering en de Achmea Foundation. Daarnaast is Achmea onder andere actief op het gebied van vrijwilligerswerk en coöperatief microverzekeren. Ook coöperatie VGZ ondersteunt verschillende initiatieven zoals ‘NL Doet’ en ‘Dubbel Genieten’ en stimuleert daarnaast onder andere groen rijden en hybride autoverzekeringen. CZ stond in 2012 voor de derde keer op rij in de top tien van de reputatieranglijst van het Reputation Institute met haar MVO activiteiten. Daarnaast ondersteunt het CZ-fonds de maatschappij op verschillende manieren. In 2010 bekrachtigt de Raad van Bestuur van CZ de Business Principles van de Groene Zaak. CZ ondertekende ook de Principes Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties evenals ONVZ, die daarnaast ook betrokken is bij het ‘Beste Zorgidee’. Zorgverzekeraar ASR tekende in 2011 de United Nations Global Compact Principles en support onder andere vrijwilligersprojecten en sociale initiatieven onder medewerkers.

Alle zorgverzekeraarconcerns die hun Maatschappelijke karakter willen uitdragen ondersteunen verscheidene projecten en initiatieven en sparen het milieu door onder andere afvalmanagement en duurzaam inkopen. Het MVO beleid van deze concerns tonen veel gelijkenissen echter lijkt nog niet elk concern zich even actief bezig te houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.