MKB-Nederland en VNO-NCW vernieuwen vandaag het partnerschap met MVO Nederland. Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, en Sigrid Verweij, directeur Communicatie & MVO van MKB-Nederland en VNO-NCW, zetten hun handtekening onder de samenwerking tijdens een speciale bijeenkomst in de Malietoren over de kracht van partnerschappen.

MVO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW werken al enige jaren goed samen op onderwerpen als duurzaam inkopen en inclusiviteit. Het vernieuwde partnerschap moet die samenwerking verdiepen en duurzaamheid versnellen. Het onderstreept ook het belang om de transitie van Nederland naar een duurzame en inclusieve economie in de komende jaren versneld vorm te geven. De drie organisaties zien hier voor het Nederlandse bedrijfsleven veel kansen, zeker ook in de internationale markten waarop ondernemers actief zijn.

Verbinding wet en praktijk

De samenwerking krijgt vorm op terrein van klimaat, energie, IMVO, arbeidsparticipatie en de omslag naar een circulaire economie. Een groot belang in de verduurzamingsagenda is een betere verbinding tussen beleid en wetgeving en de werkelijke realisatie in de praktijk voor ondernemers. Juist op dit vlak vormt de verbinding in de expertise en kennis van de organisaties de toegevoegde waarde. Daarbij is de rol van MVO Nederland om de achterban van MKB-Nederland en VNO-NCW met concrete projecten en praktische tips bij te staan bij de verduurzaming van hun bedrijven en sectoren.