Het manifest voorziet erin, dat KNB samen met MVO Nederland het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen binnen de sector verder versterkt. De eerste stappen hiertoe werden gezet met een MVO-stakeholdersmeeting eind december 2012. Het vormde de veelbelovende start van de uitvoering van het nieuwe werkprogramma Duurzaamheid 2012 – 2015 van KNB. Dit programma volgt op het eerdere KNB-Actieplan Duurzaamheid 2009 – 2012, de begin 2012 gepresenteerde Routekaart 2030 en het commitment van KNB aan de eind 2012 door de Europese koepel Cerame-Unie uitgebrachte ‘Ceramic Industry Roadmap 2050’.