Maatschappelijk verantwoord ondernemen leeft in de regio. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een steeds vaker voorkomend begrip binnen het bedrijfsleven en bij de overheid. Er is veel begripsverwarring rondom het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van alle bedrijven in het panel geeft ruim 75% aan bekend of een beetje bekend te zijn met het begrip MVO. Van deze groep respondenten geeft meer dan 40% aan dat het bedrijf ook actief wat aan MVO doet. Onder MVO vallen de activiteiten van een onderneming die extra waarde creëren voor zowel het bedrijf als de maatschappij. Deze activiteiten zijn niet wettelijk vastgelegd en mogen de maatschappij of het bedrijf geen schade toebrengen. Het onderdeel fysieke omgeving lijkt in de regio redelijk te leven. Zo werkt 60% van de respondenten aan het verminderen van afval. Maatschappelijke activiteiten worden ook redelijk uitgevoerd door de bedrijven. ZoÃ??n 31% steunt maatschappelijke projecten en/of organisaties met advies of hulp. Rondom keten activiteiten geeft bijvoorbeeld 65% aan klachten volgens een vaste procedure af te handelen. Ten slotte wordt er hoog gescoord op activiteiten gericht op personeel. Zo geeft bijvoorbeeld ruim 70% aan dat het personeel opleidingen kan volgen op kosten van het bedrijf, en krijgt het personeel van bijna 80% van de bedrijven de kans om een balans te creëren tussen werk en prive.