Op donderdag 9 november, tijdens de MPZ (Milieu Platform Zorgsector) ledendag, nam MPZ voorzitter Eppie Fokkema de eerste editie van het Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid voor de zorg in ontvangst uit handen van werkgroep-trekker Anne-Luise Stroomer. Dit draaiboek is het resultaat van overleg en meeschrijven door ruim 20 intramurale zorgorganisaties. De komst van CSRD wetgeving heeft het thema verslaglegging over duurzaamheid in de zorg op de agenda gezet.

Leidraad met praktijkvoorbeelden

Het draaiboek is een leidraad met praktijkvoorbeelden. De kunst van rapporteren over duurzaamheid is om tot een verhaal te komen dat mensen willen lezen en tot denken aanzet.

Basis voor verslaglegging

De Europese CSRD richtlijn levert veel administratie op, leidt nog tot veel discussies en is voor de zorgsector nu niet verplicht. Daarom is het goed om met de basis voor verslaglegging te beginnen over onder andere governance, doelstellingen, CO2-emissies en grondstofverbruik. De rapportage kan de komende jaren in stappen worden uitgebreid en aansluiten bij eisen van stakeholders.

Transparantie

Verslaglegging is belangrijk voor de transparantie en om de zorg mee te nemen in de transitie. De MPZ werkgroep zal het draaiboek komend jaren verder doorontwikkelen.

Foto: Anne-Luise Stroomer overhandigt eerste editie MPZ Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid aan MPZ voorzitter Eppie Fokkema