Zeker voor kleinere afnemers niet: de slager,de bakker en het administratiekantoor. Hier ligt voor het midden- en kleinbedrijf van Nederland een schot voor open doel om iets aan duurzame ontwikkeling te gaan doen, constateert P+. Pas voor hele grote concerns met een verbruik van meer dan vijftig- of honderdduizend kilowattuur per jaar,is groene energie ietsje duurder dan grijze. Het is echter een te verwaarlozen verschil: 0,005 eurocent per kilowattuur bijvoorbeeld,bij Essent. P+ toont in een overzicht het prijsaanbod van de grote zakelijke aanbieders in Nederland. Naast Essent zijn dat onder meer Nuon en Eneco.

Schonen van de Rijn in impasse

P+ People Planet Profit zette de succesfactoren voor het schonen van de Rijn op een rijtje. Dertig jaar lang werkten bedrijven, overheden en activisten gezamenlijk aan het zuiveren van het rivierwater. Uit het artikel blijkt dat geen van de actoren het succes voor zichzelf kan opeisen. De samenhang tussen People, Planet en Profit blijkt ook hier weer onverbrekelijk te zijn. Bij de uitvoering van de laatste -ecologische’ fase signaleert P+ echter een impasse. Na het sluiten van de directe vervuilingsbronnen, zoals de afvoer van bedrijven en steden langs de rivier, moeten nu de zogenaamde -diffuse bronnen’ worden aangepakt. Met name de in de wijnbouw gebruikte gifstoffen vormen soms een accuut probleem voor de Nederlandse waterleidingbedrijven. De ministers van Landbouw in de betrokken landen in het stroomgebied van de Rijn geven er echter nog geen blijk van om toe te willen treden in het rijtje van succesvolle -vaders van het succes’, zoals P+ het omschrijft.

Rechters vragen om ethische codes

In de media werd aan het coververhaal van P+ People Planet Profit al de nodige aandacht besteed. Uit een journalistiek onderzoek naar vijf jaar rechtspraak over internetmisbruik blijkt dat kantonrechters steeds vaker om interne bedrijfsregels vragen. Zonder een goed gedragen gedragscode is het vrijwel niet meer mogelijk om een medewerker impulsief op staande voet te ontslaan, omdat hij tijdens werktijd pornosites bezoekt. Rechters vinden ook dat bedrijven duidelijk de sancties op ongeoorloofd gebruik moeten omschrijven. Het is een verrassende ontwikkeling, omdat het er tot nu toe op leek dat de discussie over gedragsregels alleen ging over wettelijk regelingen versus vrijwillige codes, om tot een duurzame ontwikkeling te komen. De rechtelijke macht beschouwt ethische codes als een afdwingbaar recht, zo stelt de Amsterdamse hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp in P+.

P+ People Planet Profit wordt in een oplage van 15.000 exemplaren verstuurd naar beslissers in het bedrijfsleven, bij de overheid, maatschappelijke organisaties en in de wetenschap. Op de website worden enkele verhalen als PDF-file gratis aangeboden.