MKB-Nederland en het Energiecentrum zetten zich samen in om energiebesparing bij mkb-bedrijven te bevorderen. In het duurzaamheidsakkoord hebben kabinet en bedrijfsleven afgesproken toe te werken naar een besparing van 2 procent per jaar. Dat leidt tot een kostenreductie van €100 tot €120 miljoen voor het midden- en kleinbedrijf. Individuele ondernemers kunnen veelal nog 10 tot 15 procent op hun energiekosten besparen.

Deze cijfers zijn vanmiddag in Rotterdam bekendgemaakt tijdens de ondertekening van een convenant tussen Kantoor Binnenvaart, de brancheorganisatie voor zelfstandige binnenschippers, en het Energiecentrum. Het is het vijftigste convenant dat het Energiecentrum met een brancheorganisatie heeft gesloten. In het kader van dit convenant gaat het Energiecentrum binnenkort de energiehuishouding op een aantal binnenvaartschepen doorlichten.

MKB-Nederland en het Energiecentrum verwachten dat eind dit jaar circa 70 branches aangesloten zijn bij het Energiecentrum. Uitbreiding is noodzakelijk om de ambities uit het duurzaamheidsakkoord gestalte te geven. Blijft een afname van het energieverbruik achterwege, dan komt de overheid met dwingende maatregelen.

Om energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf meer te stimuleren, heeft MKB-Nederland het kabinet onlangs gevraagd de energie-investeringsaftrek (EIA) direct toe te passen op investeringen. De EIA is nu alleen toepasbaar voor ondernemers die winst maken. Nu door de economische terugval de winstgevendheid in het midden- en kleinbedrijf in toenemende mate onder druk komt te staan, neemt ook het aantal ondernemers dat de EIA kan toepassen snel af. Een directe verrekening op basis van een investering biedt, aldus MKB- Nederland, meer soelaas.

Het Energiecentrum ondersteunt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf niet alleen met informatie over energiebesparing maar ook met advies en praktische ondersteuning. Het is een onafhankelijke stichting die is opgericht door het bedrijfsleven. Onlangs heeft het Energiecentrum een aanvullende subsidie gekregen van het ministerie van economische zaken om de energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf een extra stimulans te geven.