De internationale strategie omvat een samenhangend pakket van concrete maatregelen die gericht zijn op de vijf thema’s die door secretaris-generaal van de Verenigde Naties als prioriteiten zijn aangegeven: water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit. Het kabinet voegt daar het thema handel en investeringen aan toe, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bereiken van duurzame ontwikkeling, en meer in het bijzonder armoedebestrijding. De afspraken die in Johannesburg zijn gemaakt sluiten nauw aan bij de doelen ter bestrijding van de armoede zoals die zijn gepresenteerd op de zogeheten Milleniumtop 2000, de afspraken die gemaakt zijn over de vergroting van de ontwikkelingsfinanciering tijdens de conferentie van Monterrey in maart 2002 en de lopende handelsronde van de wereldhandelsorganisatie WTO. Het kabinet zal jaarlijks over de voortgang van het actieprogramma verslag doen. De komende maanden zal, in nauw overleg met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, gemeenten en provincies, het nationale deel van het actieprogramma worden uitgewerkt. De Maatschappelijke Verkenning, de Verkenning van de Rijksoverheid en de adviezen van de Sociaal-Economische Raad, de Raad voor Milieu en Natuuronderzoek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vormen hiervoor de bouwstenen. Het kabinet streeft ernaar in het voorjaar van 2003 het nationale deel gereed te hebben.