De rijksoverheid voert gericht beleid om ondernemingen te stimuleren om maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust een plaats te geven in het ondernemingsbeleid. Het onderzoek heeft tot doel om de ’tussenstand’ in kaart te brengen waar ondernemingen op dit moment staan met MVO en de initiatieven en organisaties die daarbij behulpzaam zijn. Tevens gaat aandacht uit naar de resultaten van het stimuleringsbeleid dat sinds 2001 door de overheid is ingezet. Een voorbeeld hiervan is de Transparantiebenchmark die de ontwikkeling van maatschappelijke jaarverslaggeving bij bedrijven volgt en waarvan de 3e editie begin december verschijnt. Ook wordt de internationale dimensie van MVO in het onderzoek betrokken. De uitkomsten moeten richting geven aan toekomstig beleid en een versnellende werking hebben op het doorvoeren van MVO bij ondernemingen en organisaties.

Op het gebied van MVO wordt op deelgebieden al veel onderzoek gedaan. De basis van het onderzoek wordt dan ook gevormd door uitgebreide ‘desk research’ van het beschikbare materiaal. De tweede stap zal bestaan uit meer gedetailleerd veldonderzoek op diverse aspecten. Hierbij zullen de onderzoekers in de komende maanden zeker ook een beroep doen op de medewerking van een groot aantal organisaties.

Inmiddels is een website beschikbaar waarop het onderzoek zichtbaar en volgbaar gemaakt wordt. Ook kunnen belangstellenden via deze site input leveren of reageren. www.tussenstandmvo.nl

De opdrachtgever voor het onderzoek is het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast zijn o.a. VROM, LNV, Ontwikkelingssamenwerking, SZW en MVO Nederland betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Van Spaendonck.