De klacht die vakbond FNV indiende over de belastingontwijking van Chevron via Nederlandse brievenbusfirma’s, is ontvankelijk verklaard door het Nationaal Contactpunt van de OESO in Den Haag (NCP).

Chevron

FNV diende de klacht over de oliegigant 2,5 jaar geleden in bij het meldpunt, omdat het miljarden via Nederlandse brievenbusfirma’s rondpompt en geen openheid van zaken geeft. Chevron houdt zich hiermee niet aan de richtlijnen over transparantie en belastingen van de OESO (De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Het NCP zal de klacht nu verder onderzoeken en met een oordeel komen.

Ook wetgeving nodig

FNV verwacht een stevig eindoordeel van het NCP-onderzoek, maar roept ook op tot politiek ingrijpen. Tuur Elzinga, voorzitter FNV: ‘Het NCP kan geen straf opleggen en Chevron is tijdens gesprekken in de klachtprocedure van tafel gelopen. Dat laat zien dat Chevron zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Alleen een oordeel van het NCP is daarom niet voldoende. Nieuwe wetgeving is nodig om paal en perk te stellen, want Nederland is nog altijd een belastingparadijs waar de ontwijkmiljarden op een zilveren presenteerblaadje aan multinationals worden aangereikt.’

Brievenbusmaatschappijen

Chevron is een oliemaatschappij uit Californië en onder andere eigenaar van Texaco. Het bedrijf heeft een jaaromzet van ruim 140 miljard dollar en doet er alles aan om zijn belastingpraktijken zoveel mogelijk te verdoezelen. Om belastingafdrachten te voorkomen, zet Chevron vooral Nederlandse dochters in. Hiervoor gebruikt het bedrijf 34 klassieke brievenbusfirma’s, zonder personeel of kantoor.

De Nederlandse brievenbusmaatschappijen zijn betrokken bij werkzaamheden in onder meer Nigeria, Argentinië en Venezuela. Van 14 brievenbusmaatschappijen zijn er geen openbaarmakingen, zoals jaarverslagen, te vinden. Er zijn dus ook geen gegevens op basis waarvan belasting kan worden geheven.

Publieke voorzieningen

Chevron is niet de enige multinational die via Nederlandse postbusfirma’s belasting ontwijkt. Volgens FNV wordt zo’n 1.000 euro per seconde aan belasting ontweken via Nederland. Ons land staat zelfs op nummer 4 van belastingparadijzen wereldwijd.
Elzinga: ‘Door deze belastingtrucs lopen landen wereldwijd veel inkomsten mis. Geld dat hard nodig is voor goede publieke voorzieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en een goed opgeleide beroepsbevolking. Dat geld verdwijnt nu regelrecht in de zakken van bedrijven en aandeelhouders. Maar ook multinationals profiteren van diezelfde publieke voorzieningen. Dan moeten ze daar ook eerlijk aan bijdragen.’

Klacht bij OESO

De klacht werd ingediend door de FNV, de internationale transportbond ITF en de internationale vakbondskoepel voor publieke diensten PSI, met steun van SOMO en Friends of the Earth International, de internationale milieukoepel waar ook Milieudefensie bij hoort. De OESO is een samenwerkingsverband van 38 overwegend welvarende landen die hun sociaal en economisch beleid coördineren en waar mogelijk internationaal beleid afstemmen.