De provincie had het bedrijf tot 2015 de tijd gegeven om de milieuschade door het bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Dow weet al jaren met welke technieken dit moet. Stichting Natuur en Milieu, Mobilisation for the Environment en de Zeeuwse Milieufederatie vonden het uitstel daarom veel te lang en gingen in beroep.

De Raad van State vindt dat de provincie haar huiswerk niet goed heeft gedaan. Zo heeft de provincie niet bekeken aan welke eisen het bedrijf tijdens een overgangsperiode zou moeten voldoen voor onder meer de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). De provincie moet hiervoor nu met een nieuw besluit komen. Verder heeft de Raad van State bepaald dat Dow de helft minder fijn stof mag uitstoten.

NOx en fijn stof zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en de natuur. De lucht in Nederland behoort voor deze stoffen tot de vieste van Europa.

Mirjam de Rijk, algemeen directeur Natuur en Milieu: Het is niet voor het eerst dat de Raad van State een milieuvergunning voor een groot bedrijf deels afkeurt. Het blijft blijkbaar noodzakelijk dat milieuorganisaties naar de Raad van State stappen om strengere eisen ter bescherming van mens en milieu af te dwingen.