Internationaal gezien geeft 47% van de ondervraagde managers aan dat slechts een kwart van de sollicitanten bij hun sollicitatiegesprek informeert naar de waarden van een bedrijf. Nederland wijkt daar niet veel van af, hier geeft 44% van de ondervraagde managers aan dat maximaal een kwart van de sollicitanten naar de bedrijfswaarden vraagt. Opvallend is dat maar liefst 38% van de Nederlandse ondervraagde managers aangeeft dat hun sollicitanten nooit vragen naar de waarden van hun bedrijf. Hier scoort Nederland in vergelijking met de andere ondervraagde landen het hoogst, internationaal gezien geldt dit namelijk voor 28% van de respondenten.

Barbara Kollée, Branch Manager van Robert Half Finance & Accounting: “Wij merken dat kandidaten steeds vaker vragen naar waar het bedrijf voor staat. Naast de functie-inhoudelijke kenmerken hechten sollicitanten steeds meer waarde aan de zogenoemde ‘company values’. Ik verwacht dat dit in de toekomst, zeker gezien de huidige krapte op de financiële arbeidsmarkt, steeds een belangrijkere rol zal spelen bij de keuze van een sollicitant om wel of niet bij een bepaald bedrijf te solliciteren.”

Mission statement
Ruim een kwart (26%) van de Nederlandse ondervraagde managers geeft aan dat hun medewerkers elk kwartaal, tijdens het publiceren van de bedrijfsresultaten, op de hoogte worden gebracht van de mission statement van het bedrijf. Eén vijfde van de Nederlandse managers brengt de medewerkers zelfs tijdens elke team meeting op de hoogte van de mission statement. Internationaal gezien geeft maar liefst 27% van de ondervraagden aan dat medewerkers slechts één keer, wanneer hij of zij wordt aangenomen, op de hoogte worden gebracht van de mission statement. Opvallend is dat maar liefst 14% van de Nederlandse respondenten aangeeft dat hun bedrijf helemaal geen mission statement heeft. Internationaal gezien geldt dit voor 11% van de ondervraagden.

Inspraak
Zowel internationaal (56%) als in Nederland (54%) geeft het merendeel van de ondervraagde managers aan dat er in hun bedrijf rekening wordt gehouden met de mening van medewerkers bij het opstellen van de mission statement. Italië spant de kroon, hier houdt zelfs 69% van de managers rekening met de mening van hun medewerkers. In Nederland geeft 31% van de respondenten aan dat hun medewerkers geen inspraak hebben in de invulling van de mission statement van hun bedrijf omdat deze wordt opgesteld door de afdeling Corporate Communications.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het merendeel (54%) van de Nederlandse ondervraagde managers geeft aan dat hun bedrijf de komende tien jaar niet zal investeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook internationaal gezien (41%) is dit (nog) niet populair. Ondanks deze resultaten blijkt verder uit het onderzoek dat 38% van de Nederlandse managers aangeeft dat hun bedrijf momenteel bezig is met een beleid omtrent MVO. Vergeleken met de andere landen scoort Nederland hierin het hoogst, in Duitsland (24%) en Tsjechië (23%) liggen de percentages een stuk lager.

Internationale Workplace Survey Q1 2006
Deze conclusies komen uit de internationale Workplace Survey Q1 2006, ontwikkeld door financieel werving- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting. Het onderzoek is gehouden in 9 landen: Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Tsjechië Nederland, en Nieuw-Zeeland. Het onderzoek is in februari en maart 2006 uitgevoerd onder 2739 internationale Finance & Human Resources Managers door onderzoeksbureau Helview.