Internationale bedrijven die in ontwikkelingslanden gas, olie of delfstoffen winnen, moeten een deel van de opbrengst (‘royalty’s’) afdragen aan de overheden. Ook moeten de ondernemingen belasting betalen.

Premier Blair van Groot-Brittannië heeft een voorstel gedaan voor grotere transparantie in de afdrachten, waarbij staatssecretaris Wijn zich aansluit. Blair wil met zijn voorstel bereiken dat de opbrengsten van de exploitatie van natuurlijke rijkdommen (vooral de olie-, gas- en delfstoffensector) in ontwikkelingslanden effectiever worden aangewend voor de bestrijding van armoede. -Immers, een beter inzicht in de overheidsinkomsten maakt het lastiger om gelden te verduisteren of te verspillen aan zaken waarmee de bevolking niet is gebaat’, schrijft de staatssecretaris.

Nederlandse inbreng bij internationale gedragscode
Wijn gaat onderzoeken welke inbreng Nederland kan leveren aan de ontwikkeling van een internationale gedragscode. Hij doet dit in overleg met bewindslieden van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën, werkgeversorganisatie VNO-NCW, Nederlandse bedrijven en non-gouvernementele organisaties. De inzet van de staatssecretaris is ‘een internationaal afgestemde gedragscode waaraan bedrijven en overheden op vrijwillige basis concrete inhoud geven’.

Het is volgens de staatssecretaris effectiever ‘dat Nederland zich manifesteert in de internationale discussie dan dat het een eigen weg gaat volgen’. Hij laat zijn Britse counterpart weten dat het ook zijn inzet is dat er vrijwillige internationale gedragslijnen komen.