De campagne maakt zichtbaar wat al gebeurt en stimuleert nieuwe initiatieven. De voorbeelden liggen op straat. Vijftig lokale projecten ontvangen vandaag felicitaties voor hun inzet om vaak nog ondergewaardeerde waarden en behoeften als rust en ruimte, leefbaarheid, respect voor natuur en voor mensen, kwaliteit in zorg en onderwijs op originele manieren te realiseren.

Vandaag verschijnt ook de eerste publicatie van de campagne: het boekje ”Echte welvaart?” Daarin wordt het begrip echte welvaart als uitdaging beschreven en wordt de achtergrond van de campagne uiteengezet. In de nabije toekomst start een brede publiekscampagne waarin vooral vragen voorop staan. Want wat is echte welvaart? Gaat het over geld, over welzijn, over geluk? Over voorzieningen, over vrijheden? Heb ik daar invloed op?

De campagne wil burgers, organisaties, de politiek, het bedrijfsleven en de overheid uitnodigen hun eigen mening over echte welvaart te geven en initiatief te nemen tot andere keuzes. De campagne wil laten zien dat ‘échte welvaart’ niet alleen in guldens groeit.

Meer informatie over de campagne en over echte welvaart is te vinden op de website – www.echtewelvaart.nl – van de campagne. Er zijn zo’n 500 kleine en grote initiatieven vermeld.