Medici hebben een manifest opgesteld voor een duurzame zorg. Met het manifest willen de medici collega’s die deze zorgen delen een stem geven en samenbrengen. Hoewel COVID-19 op dit moment alle aandacht vraagt, mogen de grote gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn niet vergeten worden. 

De zorgsector is een grootverbruiker van energie, water en grondstoffen en verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2 uitstoot van Nederland. Klimaatverandering, luchtvervuiling en verlies van biodiversiteit benadelen onze gezondheid, waardoor de zorgsector (in)direct bijdraagt aan een negatief effect op onze gezondheid. 

Met het manifest willen de medici een aantal concrete resultaten bereiken. Ten eerste oprichten van Green Teams in ieder ziekenhuis in Nederland en een verantwoordelijk zorgprofessional duurzame zorg in kleinere zorginstellingen. Ten tweede oprichten van werkgroepen duurzame zorg bij elk medisch specialisme en zorgen dat het thema duurzaamheid wordt opgenomen in alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Daarnaast doen zij een oproep aan bestuurders om het verduurzamen van hun ziekenhuis, zorginstelling of praktijk te versnellen. Tot slot doen zij een dringende oproep aan de overheid om de verduurzaming van onze samenleving de prioriteit te geven die het verdient. 

Het plan voor het Manifest sluit aan bij de Green Deal voor de zorg waar al ruim 200 organisaties hun handtekeningen onder hebben gezet. Het is een gezamenlijk initiatief van Iris Wichers (huisarts, NHG), Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht) en Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector) en tientallen medici. De urgentie wordt breed gevoeld en de medici zijn een belangrijke stakeholder om duurzaamheid in de zorg te agenderen

De Green Deal Zorg richt haar aandacht op 4 pijlers: de energietransitie, de circulaire bedrijfsvoering, medicijnen uit afvalwater en een gezonde werk- en leefomgeving. Artsen kunnen hier een voortrekkersrol in gaan vervullen. 

Het manifest wordt eind november 2020 aangeboden aan de artsenfederatie KNMG en de Tweede Kamer.