Zo committeerde brancheorganisatie ICT~Office zich aan het door het ministerie van Economische Zaken – in samenspraak met SenterNovem – geïnitieerde programma ‘Meerjarenafspraak energie-efficiëntie’ (MJA). De deelnemende bedrijven verplichten zich hun energie-efficiëntie jaarlijks met 2 procent te verbeteren. Een volgens ICT~Office ‘realistische’ doelstelling. Maar critici kunnen er terecht op wijzen dat zo’n efficiëntiedoel niets zegt over het absolute energieverbruik. Twee procent efficiëntieverbetering is niet voldoende om de te verwachten groei in het IT-gebruik bij te houden. Daar komt nog bij dat het MJA-programma niets zegt over de wijze van opwekking van de energie die wel wordt verbruikt. Die kan bijvoorbeeld gerust worden afgenomen van een kolengestookte centrale, zonder dat dat de officiële status van MJA-deelnemer in gevaar zal brengen. Bovendien kent MJA vooralsnog geen vignet waarmee deelnemers hun klanten kunnen laten zien dat ze klimaatbewust opereren.

Lees het volledige artikel via de link.