Grote luchtvaartmaatschappijen – Air France-KLM, easyJet, Ryanair en DPDHL – hebben hun krachten gebundeld met prominente NGO’s  zoals Transport & Environment en Natuur & MIlieu in een “Fuelling Flight Initiative” dat bedoeld is om een belangrijk ontwerp van EU-wetgeving vooruit te helpen.

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie, ook bekend onder de naam ReFuelEU, zou een impuls geven aan het gebruik van hernieuwbare energie in de luchtvaart, dat zich in deze sector tot dusver veel trager heeft ontwikkeld dan in andere sectoren, zoals de automobiel- en de energiesector.

Hoewel het Fuelling Flight Initiative de Europese Commissie prijst voor haar uitsluiting van biobrandstoffen op basis van voedings- en voedergewassen, dringt het er bij de wetgevers van de EU op aan het voorstel te versterken door het volgende toe te voegen

1) snellere en ambitieuzere subdoelstellingen voor ekerosine (zie de gezamenlijke verklaring voor de voorwaarden)

2) financiële steun om nieuwe grondstoffen voor biobrandstoffen mogelijk te maken, onder strikte duurzaamheidscriteria

3) de oprichting van een Europese industriële alliantie voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), met de nadruk op onderzoek en ontwikkeling

4) Een uitgebreid SAF-register voor brandstofleveranciers

Het voorstel inzake SAF wordt momenteel door de nationale regeringen van de EU en het Europees Parlement bestudeerd in een proces dat tot ver in 2022 zal duren. Het voorstel maakt deel uit van een pakket ontwerp-klimaatwetgeving dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990 en het blok tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te maken.

Aangezien de luchtvaart vóór de pandemie een snel groeiende bron van broeikasgassen in de EU was en goed is voor ongeveer 4% van de Europese emissies, heeft de sector behoefte aan krachtige Europese regelgeving – inclusief SAF-mandaten voor het mengen van brandstoffen – om de ontwikkeling en het gebruik van schone vliegtuigbrandstoffen aan te moedigen.

Het Fuelling Flight Initiative is opgezet door de European Climate Foundation en ClimateWorks. Technisch advies werd verstrekt door de International Council on Clean Transportation.

“Europa moet dringend investeringszekerheid bieden voor de meest duurzame vliegtuigbrandstoffen en tegelijkertijd vermijden dat we blijven steken in brandstoffen die niet thuishoren in onze toekomst zonder uitstoot”, aldus Pete Harrison, uitvoerend directeur voor EU-beleid bij de European Climate Foundation. “Door onze krachten te bundelen, is onze diverse groep erin geslaagd toekomstbestendige richtsnoeren op te stellen.

Elk van de hier genoemde organisaties steunt deze verklaring: AIREG, AirFrance-KLM, Bauhaus Luftfahrt, Deutsche Post DHL Group, easyJet, de European Cockpit Association, Natuur & Milieu, Ryanair, SkyNRG en Transport & Environment.