NFO en LTO Akkerbouw hebben besloten uit de Teelttechnische Werkgroep van PlanetProof te stappen. Zowel NFO als LTO vindt het belangrijk ambities te hebben, maar telers die voldoen aan bovenwettelijke eisen moeten hiervoor ook een passende beloning ontvangen.

Bij de start van PlanetProof was dit ook een van de uitgangspunten, maar in de praktijk blijken niet alle schakels in de keten hier hun verantwoordelijkheid in te nemen. Daarom zijn NFO en LTO niet langer bereid energie te stoppen in het PlanetProof-keurmerk, schrijven zij in een brief aan SMK. In deze brief pleiten ze er ook voor de inhoudelijke invulling van het schema en het tempo waarin tussendoelen worden bereikt nadrukkelijk bij de telers neer te leggen. Tot slot benadrukken NFO en LTO dat PlanetProof géén tussenstap is naar het einddoel van biologische teelt, zoals door Greenpeace wordt voorgesteld.

Reactie SMK

SMK heeft op haar website een reactie geplaatst en zegt dat bovenstaand bericht onjuist is: “In tegenstelling tot diverse berichten in de vakmedia zijn alle sectoren vertegenwoordigd in de Teeltechnische Werkgroep (TTW) van On the way to PlanetProof plantaardige producten. Sinds de oprichting hebben de leden van deze werkgroep actief meegedacht met de ontwikkeling van het certificatieschema voor plantaardige producten. Zij hebben knelpunten benoemd en bijgedragen aan de oplossingen daarvan. Onlangs is de vertegenwoordiger vanuit LTO akkerbouw teruggetreden. De inbreng voor de akkerbouw is nog steeds gegarandeerd door de vertegenwoordiging van LTO vollegrondsgroente, de consumptieaardappelteelt, en naar verwachting binnenkort door een vertegenwoordiging van de conserventeelt. Voor de fruitteelt zijn er geen wijzigingen opgetreden: ook deze teelt is in de werkgroep vertegenwoordigd, in tegenstelling tot berichten van de NFO.” Lees de volledige reactie