Zeven leden van het Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark hebben op persoonlijke titel een brief gestuurd aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de Directeur generaal Bedrijfsleven en Innovatie, de heer Gaastra. In de brief verzoeken ze de overheid dringend om voor het verlenen van staatssteun wegens de coronacrisis eisen te stellen aan de mate van transparantie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid aan de bedrijven. Ze constateren namelijk dat een grote groep bedrijven niet transparant is over de duurzaamheidsprestaties en hun impact gezien hun NUL-score in de Transparantiebenchmark.

Lees de tekst van de brief.

De brief is op persoonlijke titel ondertekend door:

  • Teresa Fogelberg, voorzitter Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark, onafhankelijk duurzaamheidsleider en bestuurder, voormalig GRI leiderschap
  • Giuseppe van der Helm, vicevoorzitter Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark, directeur Coöperatie Leren voor Morgen, voormalig directeur VBDO
  • Charlotte Linnebank, mede oprichter en Executive director van stichting Questionmark en QM intelligence BV
  • René Orij, lid Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark, werkzaam op Nyenrode
  • Jos Reinhoudt, lid Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark, werkzaam bij MVO Nederland. Duurzame Denkkracht – advies, training en onderzoek
  • Gerhard Schuil, lid Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark, programmamanager bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
  • Ralph Thurm, lid Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark, Founder A|HEAD|ahead| en Co-Founder r3.0