Het is een term dat de laatste tijd veel vaker voorbijkomt: lean werken. Hierbij wordt bedoeld dat er uitsluitend efficiënt wordt gewerkt. Tijd en energie worden niet meer verspild aan werkzaamheden die uiteindelijk niets toevoegen aan het proces. De klant wordt hierbij centraal gezet.

Lean werken heeft verschillende voordelen. Ten eerste is er natuurlijk het duidelijke voordeel dat tijd en energie niet meer besteed worden aan onnodige werkzaamheden. Alle inefficiënte processen en procedures worden aangepast. Daarnaast is lean werken goed voor de klanttevredenheid. Als het goed is, wordt de kwaliteit van het eindresultaat immers hoger. Ook gaan de processen sneller wanneer onnodige stappen niet meer worden gezet.

Om lean te werken geven wij je een aantal tips.

Begin bij de klant

Bij lean werken stel je de klant centraal. Het is daarom belangrijk om bij je klant te beginnen. Ontdek waar jouw klant behoefte aan heeft en wat hij belangrijk vindt. Wat is de reden dat hij bij jou producten of diensten afneemt en niet bij iemand anders? Als je dit in kaart kan brengen, wordt als snel duidelijk waar jij je het beste kan op focussen.

Kijk kritisch naar je werkzaamheden

Kijk vervolgens zelf kritisch naar de werkzaamheden die je uitvoert. Bedenk of elke stap essentieel is voor het eindresultaat. Wellicht zijn er werkzaamheden die je kan elimineren. Ook zullen er processen zijn die je wel nodig hebt, maar die efficiënter aangepakt kunnen worden. Zorg ervoor dat je jouw tijd en energie zo effectief mogelijk inzet.

Herken knelpunten en pak ze aan

Kijk je kritisch naar je werkzaamheden, dan springen er vast dingen uit die anders kunnen. Dit zijn je knelpunten. Maak een plan om deze knelpunten aan te pakken. Maak voor jezelf duidelijk wat je hiervoor nodig hebt.

Digitaliseer waar dat kan

Sommige processen zijn voor de bedrijfsvoering heel belangrijk, maar voor de klant minder. Deze processen moeten zo min mogelijk tijd kosten. Deze tijd kan jij dan weer steken in het produceren van resultaat voor jouw klant. Een voorbeeld van zo’n proces is urenregistratie. Het is van belang voor het bedrijf, maar niet direct voor de klant. Door tools te gebruiken besteed je hier zo min mogelijk tijd en energie aan. De efficiëntie van jouw werkzaamheden gaat hierdoor omhoog.

Zorg voor goede communicatie

Tot slot is goede communicatie ontzettend belangrijk. Wanneer er sprake is van inefficiëntie, is dit vaak te danken aan miscommunicatie. Zorg er daarom voor dat de communicatie op alle vlakken goed verloopt. Het gaat hierbij om communicatie binnen het bedrijf, maar ook naar de klant toe.