De campagne is opgestart omdat Total investeert in gaswinning in Burma en daarmee de Burmese dictatuur steunt.

Naast de boycot van Total start er op 3 februari 2006 ook een electronische handtekeningenactie. Mensen die de internationale actie tegen Total steunen kunnen via de website van het Burma Centrum een petitie ondertekenen, vanaf 3 februari. Deze wordt aangeboden aan het management van Total Nederland.

Het Burma Centrum stuurt deze week eveneens een brief naar 100 Total-pomphouders in heel Nederland, met het verzoek om de directie van Total aan te sporen zich uit Burma terug te trekken.

Verder is het Burma Centrum in de afgelopen week ook gesprekken begonnen met de banken ING en Fortis om niet langer in Total te investeren en de financiële zaken van Total te regelen. Deze liggen sinds enige maanden onder vuur, nadat uit een rapport van Netwerk Vlaanderen was gebleken dat deze banken in Total investeren.

Het Burma Centrum heeft inmiddels de nodige aanwijzingen dat Total aantoonbaar nerveus is van de internationale campagne in het algemeen en de campagne in Nederland in het bijzonder.

De oproep aan Total om zich terug te trekken uit Burma en er onder de huidige extreme omstandigheden geen nieuw contracten te sluiten wordt alleen al in Nederland gesteund door zo’n 20 maatschappelijke organisaties, politieke partijen en vakbonden. Het Burma Centrum heeft in 2005 een uitgebreid rapport gepubliceerd over de keerzijdes van Total’s investeringen in Burma; dit is er gratis op te vragen.

In tenminste 20 landen in Azië, Europa, Australië en Noord-Amerika zullen rond 3 februari protesten (handtekeningenacties, demonstraties etc.) plaatsvinden. De campagne gaat door totdat Total zich terugtrekt uit Burma en aangeeft er geen nieuwe contracten meer te zullen tekenen.