Duurzaamheid kent wel degelijk prioriteit in het bedrijfsleven als je de 16 visionaire leiders ontmoet, die zijn geïnterviewd voor het boek ‘Natuurlijk Leiderschap’. Om dat te onderstrepen planten zij op 14 november 2013 de eerste bomen aan van de Leiderschapslaan in het sponsorbos in het Bentwoud. Een gebied dat de komende jaren uitgroeit tot een bos, waar niet alleen gerecreëerd kan worden maar waar ook visies op leiderschap en duurzaamheid worden gedeeld en aangescherpt. 

De Leiderschapslaan en het boek ‘Natuurlijk Leiderschap’ zijn beiden een initiatief van Trees for All. De toekomst van de wereld hangt af van die leiders die ook andere belangen meewegen dan alleen financiële zekerheid. Eind november wordt het E-­‐book gepresenteerd waarin die visies worden uitgedragen. Deze visie gaan de directeuren op 14 november delen met de toekomst, gesymboliseerd door kinderen aan wie zij hun visie uitleggen. Dit wordt gedaan volgens de aanpak van de Missing Chapter Foundation. Deze stichting, opgericht door Prinses Laurentien, brengt de visie van volwassenen op duurzaamheid en toekomst van de aarde in contact met de onbevangen meningen van kinderen. De aanwezige visionairs delen en scherpen hun visie aan in contact met de kinderen en creëren zo een boodschap voor de toekomst en aan het kind. Deze boodschap zal bewaard blijven en begraven worden in een tijdscapsule in de Leiderschapslaan, om deze in 2030 weer op te graven in het bijzijn van de dan al volwassen kinderen. Iedere directeur plant zo samen met de kinderen een boom in de Leiderschapslaan, een laan die moet gaan leiden naar het hart en de ziel van het sponsorbos. Een plek waar leiderschap en natuur samen gaan komen.

Achtergrond

De Leiderschapslaan wordt gerealiseerd door het Nationaal Bossenfonds en ligt in het sponsorbos, onderdeel van het Bentwoud. Dit bosgebied wordt ontwikkeld door de Provincie Zuid-­‐Holland en zal de komende jaren uitgroeien tot een natuur-­‐ en recreatiegebied van 800 hectare. Mede dankzij de steun van veel bedrijven en particulieren wordt het Bentwoud gerealiseerd. Het bos wordt afgewisseld met open ruimten, die in de toekomst opengehouden worden door grazers (runderen of paarden). Wandelen, vissen, picknicken het kan allemaal al in het Bentwoud. De ontwikkeling van het bos gaat in gesprek met de omwonenden. Zij zijn vertegenwoordigd in de gebruikersgroep en werken actief mee aan het ontstaan van een waardevol gebied voor de Randstad.

Het Nationaal Bossenfonds is een initiatief van Staatsbosbeheer, Nationale Boomfeestdag en Trees for All. Het heeft tot doel meer bos in Nederland te realiseren met behulp van bijdragen van bedrijven en particulieren. Sinds de oprichting zijn er al zo’n 25.000 bomen gedoneerd, waarvan het eerste deel in Nieuw Vennep staat en nu het tweede deel in het Bentwoud geplant wordt.

Natuurlijk Leiderschap

Het boek ‘Natuurlijk Leiderschap’ toont een andere manier van aankijken tegen het leidinggeven aan een groot bedrijf. Bijzonder omdat duurzaamheid hier een natuurlijke plek in kent. Het boek zal verspreid worden onder meer dan 50.000 adressen binnen het netwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het E-­‐book is een samenwerking tussen Trees for All en Passionair. Met de Leiderschapslaan en het boek hopen de initiatiefnemers eenieder te inspireren die geïnteresseerd is in natuurlijk leiderschap en duurzaamheid evenals een bijdrage te leveren aan meer groen in Nederland