Vanaf 2025 verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) naar schatting 1.500-2.000 Nederlandse ondernemingen hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Dit kan de aantoonbare reductie van CO2 uitstoot betreffen maar het gaat veel verder dan dat. Zaken als anticorruptiebeleid, de arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers of zinvol werk spelen een rol, en zijn doorslaggevend in de war for talent. Waarover wordt gerapporteerd is afhankelijk van de omgeving waarin ondernemingen opereren en de verwachtingen van hun stakeholders. De rapportages worden onderwerp van verplichte controle. Voor de meeste ondernemers roept deze rapportage en controleverplichting veel vragen op waarvoor zij zich in eerste instantie tot hun accountant of financieel specialist wenden. Voor deze groep is duurzaamheidsrapportage ook nieuw. Daarom is Green by Blue opgericht. Green by Blue is een duurzaamheidsplatform van, voor en met accountants en financieel specialisten. Een platform dat cijfermatig, goed onderbouwd en meetbaar resultaat wil boeken.

“Wij helpen de duurzaamheidsdoelstellingen van ondernemers concreet te benoemen, becijferen en behalen. Wij ontwikkelen plannen. Helpen uitvoeren. Onderbouwen, onderzoeken en helpen rapporteren. We delen, leren en leiden op. Om samen zoveel mogelijk positieve impact te maken.”

Oprichter Onno Nillesen: “We hebben het afgelopen jaar al met veel accountants en financials samengewerkt om de impact van de CSRD inzichtelijk te maken. Nu helpen we samen om de klanten van deze kantoren voor te bereiden. Het is ontzettend goed om te zien dat verschillende kantoren dit onderwerp strategisch oppakken. Door klanten te informeren en door medewerkers te trainen en inspireren. Doordat we duurzaamheidskennis met financiële en controle expertise op ons platform verbinden, kunnen we de komende jaren een enorme groep ondernemers verder helpen op het gebied van duurzaamheid en daarmee Nederland toekomstbestendiger maken

Het eerste kantoor dat zich heeft aangesloten is accountants- en advieskantoor HLB Witlox Van den Boomen. Edwin van Haare, partner en hoofd innovatie:  HLB Witlox Van den Boomen neemt een vooruitstrevende positie in als het gaat om dit onderwerp en zijn het eerste accountantskantoor dat zich aansluit bij het duurzaamheidsplatform Green by Blue. We verwachten dat meerdere kantoren zich gaan aansluiten en dat juichen we toe. Hoewel we soms concurrenten zijn, zijn wij ervan overtuigd dat we als accountants zoveel mogelijk moeten samenwerken op duurzaamheid. Wij kunnen vanuit onze vertrouwensrelatie een cruciale rol spelen in de verdere verduurzaming van de motor van onze economie: familiebedrijven en MKB-bedrijven. Het platform Green by Blue biedt accountants- en advieskantoren expertise, methodes, opleiding en capaciteit om Nederland klaar te maken voor de duurzaamheidstransitie; samen zetten we de schouders eronder!”

Diverse kantoren hebben inmiddels interesse getoond om zich bij Green by Blue aan te sluiten. In de komende weken hopen we bekend te kunnen maken wie zich nog meer bij ons heeft  aangesloten.