Het plan van aanpak heeft als doel om het succesvol en vernieuwend ondernemerschap in Nederland te stimuleren en ondersteunen. De Kamers van Koophandel komen voortaan elk jaar met een ‘Nationale Agenda’, waarin de kernactiviteiten Starten van een Bedrijf, Internationaal Ondernemen, Bedrijfsoverdracht en Wet- & Regelgeving zijn verwerkt. Op basis van de behoefte van ondernemers wordt hieraan jaarlijks een aantal maatschappelijk actuele thema’s toegevoegd.

Drie maatschappelijk actuele thema’s
De drie actuele ondernemerschapsthema’s die in 2008 op de agenda staan zijn Veilig Ondernemen, Duurzaam Ondernemen en Onderwijs & Ondernemerschap. Veiligheid en duurzaamheid zijn thema’s die de hele samenleving bezighouden. De Kamer van Koophandel gaat zich vooral richten op bewustwording hiervan bij de ondernemers. Hierbij wordt samenwerking gezocht met diverse partijen.

Ruim 35% van de bedrijven in Nederland is de afgelopen twee jaar slachtoffer geworden van criminaliteit. In 2006 was dit in totaal een schadepost van 570 miljoen euro. Door het geven van voorlichting wijst de KvK ondernemers op de risico’s van criminaliteit en worden ondernemers doorverwezen naar partners om preventieve maatregelen te nemen. Ook worden in diverse wijken projecten opgezet om criminaliteit terug te dringen en de leefbaarheid te vergroten.

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, niet alleen voor grote multinationals, maar ook voor MKB-bedrijven. Thijs Wöltgens, voorzitter van KvK Nederland: ‘We leven in een samenleving waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt. Ook MKB-ondernemers moeten en kunnen hier op inspelen. Steeds meer consumenten zullen verlangen dat bedrijven duurzame producten produceren en leveren. Milieuvriendelijk produceren levert bovendien vaak kostenbesparingen op. Oftewel een win-win situatie voor bedrijven. De KvK zal met voorlichting ondernemers aangeven hoe zij hier meer gebruik van kunnen maken.’

Daarnaast willen de Kamers van Koophandel de ondernemende cultuur in Nederland verder bevorderen zodat meer scholieren en studenten in de toekomst kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. De KvK pleit daarom voor ondernemerschap in 2011 op de programma’s van scholen op alle niveau’s. Door deze voorbereiding zal het aantal succesvolle ondernemers in Nederland toenemen.

Nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel
In de Nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel, die op 1 januari 2008 van kracht gaat, hebben de Kamers een nieuwe taak gekregen om na overleg met werkgevers en werknemers een Nationale Agenda op te stellen voor alle ondernemers in Nederland. De Nationale Agenda bestaat uit activiteiten die door de Kamers op uniforme wijze worden uitgevoerd voor en met ondernemers in Nederland. Naast de kernactiviteiten, krijgen thema’s als Veilig Ondernemen, Duurzaam Ondernemen en Onderwijs & Ondernemerschap krijgen daarin in 2008 speciale aandacht.