De KvK heeft tot dit initiatief besloten omdat de regio Utrecht volgens staatssecretaris Ybema van Economische Zaken voorop loopt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uit een telefonische enquête die de KvK onlangs onder ondernemers hield, blijkt dat 44 procent positief staat tegenover maatschappelijke verantwoord ondernemen. De ondernemers noemen daarvoor onder andere de volgende redenen: de voorbeeldfunctie van het bedrijf; het past bij de bedrijfsvoering; het past in deze tijd; criteria zijn met een eigen gedragscode beter te handhaven; het gezicht van het bedrijf in de markt.

De ondernemers die er nog niet voor voelen geven daarvoor als redenen gebrek aan tijd en de vrees voor extra papierwerk.

Volgens Bielders is maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘luisteren naar en verwerken van signalen uit de maatschappij’ oftewel rekening houden met de mens, het milieu en de maatschappij. Hij wees er op dat uit de enquête ook blijkt dat er inmiddels al veel gebeurt op dit gebied. Hij noemde onder andere personeelsbeleid, milieuzorg en de betrokkenheid bij sport en evenementen.