Kunststofverpakkingsindustrie onderschrijft conclusies CPB

NRK Verpakkingen bekrachtigt de visie van het Centraal Planbureau (CPB) dat meer milieuwinst mogelijk is uit recycling. In de publicatie ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’ concludeert het onderzoekinstituut dat met name een exportheffing of exportverbod van kunststof-verpakkingsafval naar bepaalde landen en een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid de recyclebaarheid van producten kan verbeteren. Deze focus sluit goed aan op de standpunten uit het Materiaalverduurzamingsplan (MVP), dat de kunststofverpakkingsindustrie begin 2018 gepresenteerd heeft.

“Het MVP is oplossingsgericht en pragmatisch van insteek. De zogenaamde vijf Re’s en pijlers van Rethink Plastics, namelijk Re-duce, Re-use, Re-cycle, Re-design en Re-new, staan centraal in het plan.Met die aanpak maken onze leden het verschil”, aldus Jur Zandbergen, directeur NRK Verpakkingen. “Er wordt momenteel al veel geïnnoveerd en geïnvesteerd om circulaire oplossingen in de praktijk te brengen. De branche werkt graag samen met de verschillende ketenpartners en het CPB om die oplossingen zo effectief mogelijk te laten zijn. Het haakt ook goed aan bij de doelstellingen van het Plastic Pact, dat wij als NRK Verpakkingen ondertekend hebben.”

Speerpunten

Meer milieuwinst met recycling #hoedan?’ is de titel waaronder het CPB op 5 november 2019 haar visie op de inzet van secundaire grondstoffen gepresenteerd heeft. Daarbij ligt de focus op vier speerpunten. Allereerst het slimmer vormgeven van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), zodat producten die milieuvriendelijker of goed recyclebaar zijn minder meebetalen aan het inzamel- en recyclingsysteem. Daarnaast ligt het accent op een restrictie van de export van verpakkingsafval naar landen waar het wordt gedumpt en op betere voorlichting. Het is belangrijk dat mensen op de juiste manier hun afval scheiden en ook de milieu-impact van hun keuzes kennen. Tenslotte gaat de aandacht uit naar reductie van zwerfafval en het verbeteren van de kwaliteit van recyclaat door betere inzamelsystemen. Download het rapport van het CPB.

Rol voor consument

NRK Verpakkingen onderstreept dat de rol van alle partijen cruciaal is in het verwezenlijken van een circulaire economie. Om de keten daadwerkelijk te sluiten en verpakkingen te kunnen recyclen, moeten al deze materialen ingezameld worden en aangeboden worden voor hergebruikDe consument, als laatste schakel in de keten, heeft daar een belangrijke rol in en dient hier ook op gewezen te worden. Kunststof is een waardevolle grondstof en hoort niet in het milieu

Share Button