Kostenbesparing en maatschappelijk verantwoord ondernemen onder MKB’ers

Het is tegenwoordig niet meer alleen de prijs die telt voor de consument als het gaat om het maken van een keuze voor een product of dienst van een bepaald bedrijf. Anno 2019 wegen meer zaken mee. Bijvoorbeeld duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd. Steeds meer mensen willen alleen zakendoen met bedrijven die voor een duurzame samenleving staan, die groen zijn. Dit geldt ook voor ondernemers onderling.

MKB’er onderneemt niet duurzaam uit kostenbesparing

Met die ontwikkeling dient het MKB dan ook nadrukkelijk rekening te houden wil het het hoofd boven water kunnen houden. Duurzaam verantwoord ondernemen kan overigens al op heel veel verschillende manieren. MKB’ers kiezen bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet uit bijvoorbeeld kostenbesparing. Ook dat is een goede ontwikkeling. Kennelijk zien de ondernemers de meerwaarde van deze manier van ondernemen waarbij het draait om de drie p’s (planet, people, profit) meer en meer in. Uiteraard helpt ook de kritische klant mee die steeds groenere eisen stelt aan de mkb’er.

Consument kiest steeds vaker voor de groene ondernemer

De consument kiest bij steeds meer ondernemers voor groen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld televisie en internet en de alles in 1 aanbieders, merkt ook Internetvergelijk.nl. Zo krijgt deze vergelijkingssite steeds meer aanvragen voor ‘groene’ aanbieders van internet, tv en bellen. De zenders, de pakketten en de voorwaarden spelen uiteraard nog wel degelijk een belangrijke rol bij de keuze voor het zenderpakket. 

Uit de energiesector blijkt dat bij weinig onderlinge verschillen de consument kijkt welke van de aanbieders duurzaam onderneemt om vervolgens voor die aanbieder te kiezen. Sterker nog; is het verschil in geld gering, dan is de consument zelfs bereid om iets meer te betalen aan die ondernemer die maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Fel protest tegen 5G-internet

Dat consumenten steeds duurzamer denken blijkt wel uit felle protest dat er heerst tegen het aankomende 5G-netwerk. Zo zijn consumenten bang dat 5G schadelijk is voor de gezondheid en geven kamerleden aan dat het 5G-netwerk een enorme energieslurper is. Dit komt doordat het nieuwe 5G-netwerk zal leiden tot het verbruiken van meer data, wat in directe verhouding staat met energieverbruik. 

Kortom; consumenten zijn zich steeds meer bewust van hun ecologische voetafdruk op de aarde en proberen hun steentje bij te dragen door bewuster te consumeren, mits de verschillen tussen de tarieven van ‘groene’ diensten en ‘grijze’ diensten niet te ver uit elkaar liggen. MKB’ers en andere ondernemers kunnen de klant voor zich winnen door dit te kunnen aanbieden.

Share Button