Kantoorgebouwen die voldoen aan Environmental, Social & Governance (ESG)-normen door middel van een duurzaamheidscertificering, hebben aanzienlijk hogere huurinkomsten dan niet-gecertificeerd vastgoed.

Uit het EMEA sustainability rapport van CBRE blijkt dat gecertificeerde kantoren hogere huuropbrengsten en lagere leegstand opleveren dan kantoorgebouwen die niet voldoen aan de ESG-normen. CBRE onderzocht de relatie tussen duurzaamheidscertificeringen en de huren die kantoorgebouwen behalen in 15 Europese steden. Gemiddeld vond CBRE 21% hogere huurinkomsten uit gecertificeerde kantoorgebouwen in vergelijking met niet-gecertificeerde kantoren over een periode van vijf jaar. Amsterdam is één van de uitschieters met gemiddeld 27% hogere huur voor gecertificeerde gebouwen.

De huurpremie wordt grotendeels gedreven door voordelen die samenhangen met duurzame gebouwen, waaronder lagere exploitatiekosten, een betere bedrijfsreputatie en meer comfort, welzijn en productiviteit van de bewoners. Deze voordelen kunnen worden verzilverd in huurwaarde. De bevindingen wijzen ook op het aanzienlijke potentieel voor een ‘brown discount’ voor gebouwen met relatief zwakkere duurzaamheidsprestaties.

Het onderzoek toont verder aan dat bedrijven in meerdere mate rekening lijken te houden met certificeringen. Ondanks dat de locatie nog steeds de meest dominante factor is in de vestigingskeuze, zien we dat bij meer en meer bedrijven duurzaamheidsfactoren hogere prioriteit krijgt binnen deze besluitvorming. Deze tendens heeft niet alleen invloed op het aantal gecertificeerde kantoren, maar er lijkt nu ook duidelijk internationaal bewijs dat kantoren met een duurzaamheidscertificering beter exploiteren en, op termijn, een waardestuwend effect moeten hebben.

BREEAM

BREEAM-NL is wereldwijd het meest gebruikte instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen en gebieden te meten en te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar onder andere gezondheid, energie, materiaalstromen en bestendigheid. In Nederland is BREEAM veruit het meest gebruikte certificaat, daarom is voor dit onderzoek alleen naar deze certificering gekeken.
“Duurzame en energiezuinige gebouwen leveren zoveel meer op: een gezonde omgeving en nu ook aantoonbaar financieel rendement. Investeren in een duurzaam gebouw is echt een no-brainer.” Aldus Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council, de maatschappelijke organisatie die het keurmerk BREEAM in Nederland ontwikkelt en beheert.

Certificering zorgt voor kwalitatieve schaarste

CBRE verwacht dat ESG een steeds prominentere rol in het bedrijfsleven zal spelen en dat als gevolg daarvan de vraag naar gecertificeerde kantoren toe zal nemen. Het feit dat in Amsterdam 1 op de 5 kantoren gecertificeerd is, geeft aan dat eigenaren nog een zekere kwalitatieve schaarste kunnen creëren. CBRE verwacht dat in de toekomst de leegstandkloof om die reden verder zal toenemen en zichtbaarder zal worden op de investeringsmarkt. Tim Habraken, Director Sustainability, CBRE Nederland: “Het rapport toont aan dat de voordelen van duurzame gebouwen worden omgezet in marktwaarde. In de afgelopen vijf jaar is de opname van gecertificeerde kantoorgebouwen gestegen van 24% van de markt naar 31% in de belangrijkste Europese markten, wat bevestigt dat leasingactiviteiten in toenemende mate worden gekoppeld aan ESG-agenda’s. Met het toenemende commitment om koolstofarmer te worden, verwachten we dat de vraag naar duurzame gebouwen verder zal toenemen. Het is echter belangrijk te vermelden dat gebouwen met sterke milieuprestaties ook vaak nieuwere, ultramoderne gebouwen zijn, waardoor het een uitdaging is om de hoogte van de huurpremie te bepalen sec toe te schrijven aan een duurzaamheidscertificering. Er is meer onderzoek nodig in de hele sector om de waarde van certificering volledig te kwantificeren.”