Kabinet en bedrijfsleven ondertekenen duurzaamheidakkoord

Het kabinet en het georganiseerde bedrijfsleven zijn het eens geworden over een duurzaamheidakkoord. De ondertekening van het duurzaamheidakkoord heeft vandaag 1 november plaats, 18.30 uur in Nieuwspoort in Den Haag.

het kabinet zetten minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu, minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken, minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën en staatssecretaris voor Europese Zaken Frans Timmermans hun handtekening en namens de ondernemersorganisaties Bernard Wientjes (VNO-NCW), Michael van Straalen (MKB-Nederland) en Albert Jan Maat (LTO Nederland). De overige bewindslieden die de nota Nieuwe energie voor het klimaat hebben ondertekend (van Wonen, Wijken en Integratie en van Verkeer en Waterstaat) kunnen niet bij de ondertekening aanwezig zijn, maar zullen op een later tijdstip tekenen.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Share Button