Oorthuizen is afkomstig van Twynstra Gudde, waar hij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties begeleidde in het aangaan van innovatieve samenwerkingsverbanden. Daarvoor werkte hij voor Agri-Profocus waar hij allianties opzette voor agroketens in ontwikkelingslanden. Hij promoveerde bij Wageningen Universiteit op grootschalig waterbeheer in de Filippijnen, en volgde een postdoctorale opleiding verander- en organisatiekunde bij het SIOO. Verder heeft hij gewerkt voor het Institute of Social Studies in Den Haag, de Management for Development Foundation in Ede, en Faktor Management and Learning Consultants in Rotterdam (tegenwoordig Pentascope-Rotterdam).

Enorme ambitie verduurzaming handelsketens
Oorthuizen zal leiding geven aan het bureau van het IDH, waarvoor vier projectmedewerkers worden aangetrokken. ‘Er ligt een enorme ambitie van sectorpartijen om aan de slag te gaan en echt verschil te gaan maken in de verduurzaming van de ketens. Wij zullen als bureau pogen dit bewuste ondernemerschap te stimuleren en een deskundige sparringpartner te zijn voor alle sectorpartijen. Daarbij is eigen initiatief vanuit de sectorpartijen noodzakelijk. In mijn overtuiging ontstaat uit samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties de juiste synergie die nodig is om complexe processen als verduurzaming van internationale handels- en productieketens echt aan te pakken. Leren van elkaar zal daarbij centraal staan.’

Het IDH, – voortkomend uit de zogenaamde Schokland-akkoorden -, wordt door Minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking ondersteund voor een periode van 5 jaar. Oorthuizen: ‘Een belangrijk motto van het IDH is doen in plaats van praten. Het IDH heeft in ruim een half jaar voor elkaar gekregen dat vier sectorale consortia van stakeholders uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheden, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, op korte termijn aan de slag gaan met verbeterprogramma’s. Het gaat om de sectoren Soja, Tropisch hout, Cacao en Natuursteen. De sectoren Thee en Toerisme zullen starten met een ontwikkelprogramma, met als doel om binnen een half jaar tot een verbeterprogramma te komen. En er zullen nog vele sectoren volgen.’

Kick-Off Meeting
23 oktober 2008 zal het IDH officieel van start gaan tijdens een Kick-Off Meeting, in aanwezigheid van Minister Koenders. Tijdens deze Kick-Off Meeting zullen sectoren hun initiatieven presenteren, ter inspiratie van anderen en is er uitgebreid gelegenheid om kennis te maken met andere deelnemers van het IDH.