Met voorliggend voorontwerp wordt bepaald dat één integraal milieujaarverslag wordt opgemaakt waarin een aantal decretale en wettelijke plichten aan bod komen voor een groot deel van bedrijven. Streefdoel is dat ondernemingen gebundeld hun informatieplicht
inzake milieu éénmaal per jaar tegen één vaste datum en via een geïntegreerd formulier kunnen melden aan één instantie. Het integraal milieujaarverslag zal in een eerste fase de informatieverplichtingen omvatten die nu overgemaakt worden via het milieujaarverslag, melding bedrijfsafvalstoffen, heffing op waterverontreiniging en heffing op grondwater.
In een volgende fase zal men ook de gespecialiseerde of sectorale
informatieverplichtingen integreren.