Duurzame economische groei en vermindering van de risico’s van klimaatverandering staan elkaar niet in de weg. Deze conclusie onderstreepte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bij de presentatie van het internationale onderzoeksrapport Better Growth, Better Climate. Op een ondernemersbijeenkomst van VNO-NCW werden de conclusies van het rapport toegelicht door Felipe Calderon, voormalig president van Mexico en nu voorzitter van de Global Commission on the Economy and Climate.

‘Te vaak wordt gedacht dat wat goed is voor het klimaat, minder goed nieuws is voor onze economie,’ aldus staatssecretaris Mansveld in haar reactie op de conclusies. ‘Het rapport van Calderon laat zien dat investeringen in duurzaamheid banen creëren, bedrijven een betere marktpositie geeft en hiermee zorgt voor een duurzame groei van onze economie. Nu is het moment voor ondernemers, steden en overheden om te laten zien dat klimaatactie en economische groei elkaar versterken.’

Aanjagen

Ook voor voorzitter Hans de Boer van ondernemingsorganisatie VNO-NCW gaat aanpak van klimaatproblemen hand in hand met het realiseren van duurzame economische groei: ‘Het is een win-win situatie. Dit rapport is een bevestiging van waar veel Nederlandse bedrijven al langere tijd mee bezig zijn: via innovatie verbinden van groei en grote maatschappelijke uitdagingen. Pakweg 10 jaar geleden liep het bedrijfsleven milieuvraagstukken niet echt na. Nu springen bedrijven als het ware over iedereen heen en zijn zij de aanjager en trekker van het agenderen en oplossen van het klimaatvraagstuk.’

Nederlandse Klimaatcoalitie

Bij de presentatie werden aanwezige ondernemers uitgedaagd met ideeën voor klimaatinnovatie die goed zijn voor hun bedrijf en de positie van Nederland. Er is een toenemende interesse om duurzamer te gaan ondernemen. Dit blijkt onder meer uit de groei van de Nederlandse Klimaatcoalitie. Sinds de start twee maanden geleden hebben zich al bijna 150 ondernemingen aangesloten. Zij spreken de ambitie uit klimaatneutraal te worden en daardoor geen schade meer toebrengen aan het klimaat. In aanloop naar de klimaattop in Parijs in december moet deze coalitie verder uitgroeien om een belangrijke stem krijgen in de mondiale klimaatonderhandelingen.

Bezoek Nederland

Felipe Calderon is speciaal op uitnodiging van staatssecretaris Mansveld naar Nederland gekomen. Bij de VNO-NCW bijeenkomst gaf hij samen met Andrew Steer van het World Resource Institute (WRI), zijn visie op de economische kansen. Tijdens zijn bezoek aan Nederland sprak Calderon ook het bestuur van het Groene Klimaatfonds toe. Deze vergadert momenteel in Den Haag in aanwezigheid van minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking. Met dit klimaatfonds van de Verenigde Naties worden ontwikkelingslanden geholpen klimaatverandering tegen te gaan en weerbaarder te worden tegen de gevolgen van de veranderingen.