De internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ISO 26000 is overgenomen als Europese norm. Hiermee hebben Europese belanghebbenden aangegeven dat deze norm in de gehele Europese Unie van toepassing is. Dit sluit aan bij Europees beleid.

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO en is in 2010 gepubliceerd. Het is de internationale richtlijn waarmee organisaties hun MVO beleid vaststellen en implementeren. Deze richtlijn wordt wereldwijd herkend en toegepast.

Europees overnemen

Het Europees overnemen van een ISO norm betekent dat Europese belanghebbenden hebben gesteld dat deze norm voor hen relevant is. Er mag bij CEN leden geen andere nationale norm met hetzelfde toepassingsgebied bestaan.

De norm was al door Nederlandse belanghebbenden overgenomen als Nederlandse norm. Nederlandse belanghebbenden hebben aangegeven dat deze norm relevant is voor hen.

Europees beleid

De ontwikkeling sluit aan bij Europees beleid. In diverse beleidsdocumenten spreken de Europese Commissie en de Europese Raad uit dat MVO belangrijk is. In de Europese richtlijn voor niet-financiële gegevens wordt ISO 26000 expliciet genoemd. ISO 26000 is een manier om de OESO richtlijnen voor internationale ondernemingen te implementeren.