Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector, maar staat tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als issues rondom arbeidsomstandigheden, voedseltekorten en CO2-uitstoot. Frankrijk heeft voorgesteld om een internationaal referentiedocument over MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector te ontwikkelen binnen ISO, gebaseerd op ISO 26000. Belanghebbenden kunnen tot 1 september hun visie op nut en noodzaak voor de ontwikkeling van dit document kenbaar maken aan NEN.

Binnen de internationale commissie ISO/TC 34 ‘Food products’ heeft Frankrijk een voorstel ingediend voor de ontwikkeling van een sectorspecifieke handleiding voor het toepassen van ISO 26000 in de agrofoodsector. Hiermee moeten partijen komen tot een gezamenlijke definitie en gemeenschappelijke onderwerpen en aanbevelingen; geïllustreerd met enkele praktische voorbeelden. ISO 26000 is hét internationale referentiedocument voor een integrale benadering van MVO en daarmee een logische basis.

Technical Specification

Het besluit voor de Nederlandse stem om het voorstel om een Technical Specification te ontwikkelen wel of niet te steunen, wordt genomen door de beleidscommissie ‘Landbouw & Levensmiddelen’ . Zij laat zich ook graag van advies van belanghebbenden voorzien. Daarnaast kunnen geïnteresseerden en belanghebbende partijen kenbaar maken of zij actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van dit document. Indien het voorstel internationaal wordt aangenomen, dan neemt NEN contact op.