Innovatiefestival Noord-Holland: Op zoek naar regionale versnelling in circulaire economie

Vandaag, 13 februari, vond in Alkmaar het Innovatiefestival Noord-Holland plaats. Gedeputeerde Jack van der Hoek van Noord-Holland bood staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat namens de gezamenlijke provincies de actieplannen circulaire economie aan. Deze actieplannen laten zien dat provincies samen met andere overheden en ondernemers volop bezig zijn om de omslag naar een circulaire economie te versnellen.

Versnellingshuis

Op het eerste grote Innovatiefestival in Noord-Holland kregen innovatieve en duurzame mkb-ondernemers de kans hun producten en ideeën te presenteren aan ruim 800 deelnemers. Tijdens het hoofdprogramma presenteerden het ministerie van I&W, VNO-NCW en MVO Nederland ‘Het Versnellingshuis Nederland Circulair!’. Met het Versnellingshuis bieden experts uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap hulp om plannen op circulair gebied tot bloei te laten komen. De provincies zien dit initiatief als een positieve aanvulling op regionale initiatieven en beleid.

Ogen en oren

‘De provincies zijn de ogen en oren voor circulair beleid en regelgeving’, zo stelt gedeputeerde Jack van der Hoek van Noord-Holland. ‘In de provincie stimuleren we slim samenwerken, gezamenlijk inkopen en kennis delen. We ondersteunen bij ontwikkeling van (verdien)modellen, de opzet van nieuwe bedrijfsprocessen en de (her)ontwikkeling van producten bij ondernemers en startups.

Het Versnellingshuis – waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen bij één landelijk loket – kan de bestaande regionale aanpak in de provincies versterken.’

Aan tafel

Vanuit deze regionale aanpak nodigen provincies regionale en landelijke ‘circulair-experts’ uit aan tafel te schuiven om ondernemers te helpen bij het versnellen van circulaire projecten.

Share Button